Rubriky
Kultura Zprávy

Tvoříme Děčín 2022: Hlasování veřejnosti proběhne v září

Již ve čtvrtek 1. září odstartuje hlasování veřejnosti v letošním ročníku Tvoříme Děčín. Lidé do něj podali celkem 32 návrhů. Všechny návrhy prošly posouzením, zda je možné je realizovat. Do další fáze – tedy do hlasování – postoupilo celkem 21 projektů.

 

1, Děčínský obr

Obr jako dětský herní prvek, jako umělecký objekt. Objekt by byl tvořený kovovou konstrukcí a dřevěnými prkny. Realizace by mohla proběhnout formou veřejné akce, na které by oslovení sochaři vytvořili tento objekt (akce „Sochaři Děčínu“). Předpokládané umístění: v blízkosti ZOO Děčín.
Odhadované náklady 500 000 Kč

2, Oprava chodníku – Máchovo náměstí

Ve středu Máchova náměstí je plácek s čtyřmi vzrostlými stromy, který je lemován chodníkem. Navrhuji opravu té části chodníku, která se nachází u ulice Divišova, případně dle finančních možností navrhuji opravit také chodník v části mezi Divišovou a Raisovou ulicí.
Odhadované náklady 500 000 Kč

3, Psí hřiště

Jde o plochu, kde se psi mohou v bezpečném, přírodním prostoru vyběhat, zacvičit i na překážkách pro ně určených a kde se mohou majitelé psů sdružovat nebo relaxovat. Umístění: Kamenická ul., plocha nad dětským dopravním hřištěm.
Odhadované náklady 500 000 Kč

4, Meteorologický kiosek

Oživením veřejného prostoru a zdrojem zajímavých informací by mohl být při procházkách Děčínem meteorologický sloup umístěný v centru města. Kromě teploty, vlhkosti, atmosférického tlaku by mohl uvádět i hodnoty čistoty ovzduší a další vybrané informace.
Odhadované náklady 450 000 Kč

5, Pohádkový les Děčín

V blízkosti Popovického vrchu by byly podél cesty umístěny dřevěné sochy. Děti se tak na procházce mohou zapojit do děje pohádek. Např. pohádka O velké řepě – v zástupu postav tahajících řepu by mohla chybět postava babky a dítěte. Návštěvníci by pak sami mohli doplnit řadu a vytvořit celek.
Odhadované náklady 500 000 Kč

6, Parkour/Workout hřiště v Želenicích

V Želenicích u lesoparku Bažantnice bychom rádi rozšířili workoutové hřiště o parkourové prvky. Hřiště má velký úspěch a využívá ho řada občanů všech věkových kategorií, proto bychom rádi prostor nadále zvelebovali s vaší malou pomocí při hlasování.
Odhadované náklady 500 000 Kč

7, Pítko a osvěžovník na Stoličné hoře

Navrhuji dvě varianty: 1. zřízení pítka na konci serpentin v blízkosti vodojemu 2. obnovení původního litinového pítka poblíž vyhlídky na Stoličné hoře. V případě, že z vodojemu neteče upravená pitná voda, může se jednat „jen“ o osvěžovník. Ať už sportovci nebo jen lidé na procházce, mnozí by jistě uvítali zřízení místa s vodou k osvěžení, případně k napití.
Odhadované náklady 460 000 Kč

8, Lavička Václava Havla

Navrhuji po vzoru několika desítek měst v České republice, ale i ve světě, podpořit vznik místa symbolizujícího prostor ke vzájemnému dialogu a k připomínce myšlenek Václava Havla. Doporučoval bych důstojné místo pro situování lavičky do veřejného prostoru.
Odhadované náklady 350 000 Kč

9, Revitalizace workoutového hřiště na Letné

Cílem tohoto projektu je zbudovaní workoutového hřiště s prvky jak pro vetší, tak menší návštěvníky, přičemž by byl kladen důraz na zasazení sportovních prvků do přirozené krajiny a bezúdržbový provoz. Umístění: v blízkosti pomníku F. Jošta v Albánské ulici na Letné.
Odhadované náklady 500 000 Kč

10, Sezení na travnaté ploše na Komenského náměstí

Sezení na Komenského náměstí. Seženeme palety, vyrobíme lavice, spolu s dětmi ze ZŠ Komenského je upravíme a dáme do veřejného prostoru. Vznikne tak zatím
improvizovaný prostor pro sdílení, setkávání, výuku 3 škol v Děčíně.
Odhadované náklady 15 000 Kč

11, Obnova dětského a sportovního hřiště v Dolním Žlebu

Navrhujeme revitalizaci hřiště v Dolním Žlebu. Uvedení do důstojného a bezpečného stavu by mělo sestávat především z úpravy sezení a ohniště směrem k moderní podobě veřejných „grilovacích míst“, dále instalace několika herních
prvků pro děti předškolního věku, rekonstrukci fotbalových branek a srovnání a posekání plochy.
Odhadované náklady 500 000 Kč

12, Lavičky v Bynově

Umístění několika dřevěných laviček včetně přístupu na dvou místech: 1) po celé délce okraje cestičky nahoře na valu naproti benzinové pumpě. 2) podél Teplické ulice v prostoru stráně u hřiště TJ Union.
Odhadované náklady 100 000 Kč

13, Odstranění zúžení vjezdu na parkoviště před panelákem

V Želenicích ve Školní ulici rozšířit zúžení vjezdu na parkoviště před domem posunutím chodníku o min. 2,5 m (jen u popelnic a na druhém konci pouze napojit na chodník původní). Jde o nebezpečné místo, kde auta parkují na chodníku a trávníku, tím brání přístupu po tomto chodníku na dětské hřiště a na silnici pak omezují couvání aut.
Odhadované náklady 500 000 Kč

14, Hřiště Dvořákova

Dětské hřiště mezi domy ve Dvořákově ulici. Dětí tu je čím dál více a místo, kde se sejít, schází. V daném místě by byl umístěn dřevěný domek s klouzačkou, houpačka pro menší děti, pískoviště a lavičky.
Odhadované náklady 500 000 Kč

15, Úprava stání pro kontejnery na tříděný odpad v ulici Na Valech

Vybudování zpevněného prostoru pro stání sběrných kontejnerů na tříděný odpad v ulici Na Valech. Cílem návrhu je zkultivovat veřejný prostor a usnadnit manipulaci s kontejnery zaměstnancům zajišťujících jejich vyvážení. Kontejnery jsou nyní nevhodně usazeny na trávníku.
Odhadované náklady 140 000 Kč

16, Odkaz minulosti

Jan Vladimír Charvat (1870 – 1906) byl prvním učitelem v české škole v Podmoklech. Byl významnou českou osobností v německém pohraničí. Jeho hrob na Folknářích se stal před několika lety obětí vandalů. V muzeu jsou fotografie, podle kterých by se mohl obnovit a případně nějak vhodně doplnit informační deskou. Měli bychom si vážit odkazu minulosti.
Odhadované náklady 200 000 Kč

17, Hřiště u Střelnice

Repase stávajících herních prvků a případně dle návrhu odborníků doplnit (nahradit) nevyhovující herní prvek.
Odhadované náklady 350 000 Kč

18, Boční schodiště u ZŠ Březová

Nutná oprava dvou bočních navazujících schodišť u ZŠ Březová na spojujícím chodníčku ul. Ploučnická s ul. U Kapličky, která navazuje na ul. Březová v městské části Děčín-Staré Město.
Odhadované náklady 100 000 Kč

19, Zvelebení „údolíčka“ za nemocnicí

Zvelebení tzv. údolíčka. Jedná se o travnatý prostor, který najdete na pravé straně od pěší stezky, která vede z ul. Hluboká směrem na konečnou autobusu č. 7 v ul. Lužická u vjezdu do nemocnice. Ráda bych tam umístila pár laviček, stůl, věžičku se skluzavkou a houpačku.
Odhadované náklady 500 000 Kč

20, Úprava pěšinky – zkratky vyšlapané v městské zeleni

Vyšlapanou blátivou pěšinku u knihovny v délce cca 20 metrů osadit dlažbou. Tuto pěšinku, která podstatně zkracuje vzdálenost, využívá naprostá většina lidí a zdevastovaná plocha trávníků se stále rozšiřuje. Věřím, že tato úprava by byla přínosem nejen estetickým, ale i praktickým.
Odhadované náklady 250 000 Kč

21, Obnova malých lázní Chmelnice

V městské části Chmelnice pod vrchem Chmelník se nachází bývalé vzdušné lázně. Je to krásné místo s kapličkou a terasou vhodné pro procházky. Navrhuji pro opětovné oživení tohoto místa opravu kapličky. Pokud by tento návrh zvítězil v hlasování, byl by do dalšího ročníku podán návrh na další zvelebení tohoto místa (oprava zábradlí terasy, oprava schodů).
Odhadované náklady 500 000 Kč

Informace:

Kdy a kde se bude hlasovat?
Hlasování proběhne v termínu 1. 9. – 22. 9. 2022 na stránkách www.tvorimedecin.cz, kde si již nyní můžete v galerii návrhů prohlédnout všechny podané projekty. Odkaz najdete ZDE…

Jak se bude hlasovat?
Každý hlasující má k dispozici maximálně 7 kladných hlasů a 3 záporné. Každému návrhu je možné udělit pouze jeden hlas. Záporný hlas může hlasující udělit jen v případě uplatnění minimálně dvou kladných hlasů. Při hlasování bude každý požádán o zadání telefonního čísla, na které mu bude v SMS zprávě doručen unikátní PIN kód sloužící k identifikaci. Tímto způsobem je zaručeno, že každý bude moci hlasovat pouze jednou.

Co je to participativní rozpočet?
Jeho cílem je vtáhnout obyvatele do dialogu o utváření místa, kde žijí, ukázat lidem, jaké jsou možnosti obce i jak se mohou na rozvoji města podílet. Pro letošní ročník vyčlenilo město Děčín 2 000 000 korun na realizaci vítězných návrhů.

Zdroj: Magistrát města Děčín