Rubriky
Zprávy

Zákaz odběru povrchových vod

Od úterý 26.července 2022 platí zákaz odběru povrchových vod na území ORP Děčín. Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí, vydal opatření obecné povahy.

 S účinností od 26.července 2022 až do odvolání  se zakazuje odběr povrchových vod z důvodu nedostatku vody.

Jedná se o toky na území ORP Děčín a to jmenovitě: Bílý potok(Bystřička), Bobří potok, Bukovinský potok, Bystrá, Fojtovický potok, Chřibská Kamenice, Kamenice, Kamenička, Lísecký potok, Merboltický potok, Olešnička, Ploučnice, Valkeřický potok, Bělský potok, bezejmenný tok-přítok Chrochvického potoka, bezejmenný tok – přítok Chrochvického potoka, Chrochvický potok, Jílovský potok, LBP (Levobřežní přítok) Chrochvického potoka od Klobouku, LBP Chrochvického potoka od Schiechovy stud., LBP Chrochvického potoka přes náves, LBP Chrochvického potoka z Krásného Studence, LBPJílovského potoka od Kamence, LBP Jílovského potoka (Bynov), LBP Račího potoka od Nové Bohyně,Oldřichovský potok, Ostružník, Pravobřežní potok Račího potoka z Malšovic, Poustka, Přítok Jílovského potoka v obci Jílové, Račí potok, Vodní tok 19 Malšovice.

Vyjímka ze zákazu: Opatření se netýká odběrů povrchových vod za účelem zemědělské a potravinářské produkce z hlediska veřejného zájmu na využívání závlah ve prospěch zemědělské a potravinářské produkce. Zákaz se dále netýká odběrů pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou a pro požární účely.

Zdroj: Magistrát města Děčín