Rubriky
Turisti Zprávy

Děčínský Chart Ferox pomáhá obnovit lesy v NP České Švýcarsko

Podpořit obnovu přírodě blízkých lesů v Národním parku České Švýcarsko se společně se správou parku snaží děčínská firma Chart Ferox. Na výsadbu a ochranu sazenic domácích druhů listnatých dřevin či jedlí bělokorých letos firma věnuje 120 tisíc korun. Výsadba pomůže obnovit vybrané plochy po smrkových monokulturách, které v posledních letech prakticky zdecimoval lýkožrout smrkový. Darovací smlouvu dnes v Mezní Louce podepsali ředitel závodu Chart Ferox Bronislav Převrátil a ředitel Správy Národního parku České Švýcarsko Pavel Benda.

Díky podpoře Správa Národního parku České Švýcarsko bude moci na podzim vysadit nové stromy a vybudovat oplocenky na ploše zhruba dvou hektarů. Již v roce 2021 Chart Ferox věnoval národnímu parku 120 tisíc korun, díky kterým vzniklo pět oplocenek, do kterých bylo vysazeno osm tisíc sazenic stromů.

Bronislav Převrátil, ředitel závodu Chart Ferox: „Spolupráci s národním parkem jsme zvolili především proto, abychom podpořili obnovu a rozvoj přímo tady, v regionu, kde působíme. Spolupráce je pro nás klíčová při minimalizaci naší uhlíkové stopy. Zhruba 8000 vysazených stromů dokáže za svůj život „odfiltrovat“ takové množství CO2, které vyprodukuje náš závod při výrobě za jeden rok. Plánujeme proto, že naše spolupráce bude dlouhodobá.“

Ing. Pavel Benda, Ph.D., ředitel Správy Národního parku České Švýcarsko: „Velice si vážíme toho, že naši partneři směrují svou podporu právě do srdce domovského regionu, do lesů národního parku, jejichž hlavním účelem již není hospodářské využívání. I díky této podpoře nyní vzniká základ nových, druhově pestrých a odolných lesních porostů.“

Poté, co kvůli dlouhodobému suchu, dalším přírodním vlivům a následné kůrovcové gradaci došlo i v Národním parku České Švýcarsko k rozsáhlému rozpadu lidmi na nevhodných místech založených smrkových monokultur, volí správa parku k obnově lesa v zásadě dva přístupy. Na zhruba polovině území národního parku jsou pod ochranou především přírodní procesy, do kterých lidé téměř nezasahují. V této části se lesy budou obnovovat samovolně. Na druhé polovině území parku, kde je kladen důraz na podporu biodiverzity, správa parku provádí i výsadby dřevin, především pak ale obnovující se les chrání před vlivem zvěře. Právě vysoké stavy býložravé zvěře jsou pro vývoj mladého lesa limitující, důležitý je proto na jedné straně intenzivnější lovecký management, na straně druhé právě ochrana mladých porostů oplocováním.
Ředitel závodu Chart Ferox a ředitel Správy NP České Švýcarsko u jedné z oplocenek v NP České ŠvýcarskoŘeditel děčínského závodu Chart Ferox Bronislav Převrátil (vlevo) a ředitel Správy NP České Švýcarsko Pavel Benda u jedné z oplocenek v NP České Švýcarsko, které vznikly za loňský finanční dar Správě NP České Švýcarsko. Foto: Tomáš Salov

Zdroj: www.npcs.cz