Rubriky
Turisti Zprávy

Přeshraniční zásah k zajištění bezpečnosti v soutěsce Obere Schleuse na Křinici před dokončením

V uplynulém týdnu zahájila Správa Národního parku Saské Švýcarsko vyklízení smrkových souší z německé strany soutěsky Obere Schleuse na říčce Křinici, která je hraničním tokem mezi národními parky České a Saské Švýcarsko. Smrkové souše jsou ze soutěsky odstraňovány s využitím vrtulníku AS 350 B3. Jedná se o opatření k zajištění bezpečnosti návštěvníků.

V soutěsce Obere Schleuse provozuje město Sebnitz turistickou plavbu na pramicích, podobně, jako tomu je v případě obce Hřensko v soutěskách Kamenice v Národním parku České Švýcarsko. Smrky, odumřelé následkem kůrovcové gradace, by v dalších rozpadových stádiích ohrožovaly bezpečnost návštěvníků, a to i v případě, pokud by byly pokáceny a ponechány na místě. Svahy soutěsky jsou natolik strmé, že by části kmenů mohly postupem času začít do soutěsky padat.

Na české straně obdobný zásah provedla Správa Národního parku České Švýcarsko již v listopadu loňského roku, ovšem v menším rozsahu a s využitím jiné techniky. Vrtulník MI-8 tehdy z české strany vynesl zhruba 150 souší. Na německé straně se jedná o zhruba 350 uschlých smrků.

S postupem prací se ve čtvrtek, 20. ledna 2022, seznámili také saský ministr životního prostředí Wolfram Günther a náměstek české ministryně životního prostředí Tomáš Tesař, a to při setkání v saském Hinterhermsdorfu. Provedení bezpečnostního zásahu kvůli poloze soutěsky na státní hranici si vyžádalo dřívější koordinaci prací na úrovni obou ministerstev.

Náklady bezpečnostního zásahu na české straně soutěsky Obere Schleuse dosáhly výše zhruba dvou milionů korun, z devadesáti procent jej hradilo město Sebnitz jako provozovatel turistické atrakce. Podle očekávání náklady zásahu na saské straně dosáhnou výše 150 tisíc Eur, tedy zhruba 3,8 milionu korun, dokončen má být v únoru tohoto roku.

Saský ministr životního prostředí Wolfram Günther (uprostřed), náměstek české ministryně životního prostředí Tomáš Tesař (třetí zprava), ředitel Správy NP Saské Švýcarsko Ulf Zimmermann (třetí zleva) a ředitel Správy NP České Švýcarsko Pavel Benda (druhý zprava) při setkání v obci Hinterhermsdorf v Saském Švýcarsku. Foto: Tomáš Salov

Vrtulník MI-8, který v listopadu loňského roku vynášel smrkové souše z české strany soutěsky Obere Schleuse. Foto: Václav Sojka

Zdroj: www.npcs.cz