Rubriky
Zprávy

Náměstek primátora Tomáš Brčák: Mým cílem je levnější a efektivnější provoz města

Ve své kanceláři má tabuli s rozpisem úkolů a nápadů, co všechno v našem městě vylepšit a udělat – a co se již během jeho zvolení do funkce podařilo dokončit. Náměstek primátora Tomáš Brčák denně řeší celou řadu problémů, za své si vzal kromě kontroly staveb například i údržbu města.

Tomáši, ve funkci náměstka jsi již více než rok. Co se ti za tu dobu podařilo změnit ve fungování města?

Celou řadu věcí. Za zásadní považuji rozšíření činnosti naší organizační složky Střediska městských služeb, změnili jsme plán zimní údržby, spustili elektronický stavební deník pro lepší kontrolu staveb, dohodli se s církví ohledně revitalizace Podmokel, zpřístupnili jsme řadu městských zakázek i pro menší firmy, reorganizujeme úřad – a v neposlední řadě se nám podařilo vybrat nového tajemníka našeho magistrátu, který odvádí skvělou práci.

Pojďme se na některé vyjmenované věci podívat podrobněji. Jakou činnost navíc tedy nyní dělá Středisko městských služeb?

V jeho rámci vznikla parta, která provádí po městě drobné práce. Například opravují díry v chodnících či místních komunikacích. Pracují velmi operativně. Například nám předláždili chodník na Labském nábřeží. Město díky jejich práci velmi ušetří, protože mzda těchto pracovníků je z části dotovaná z úřadu práce. Kdybychom si na všechny drobné opravy najímali firmy, vyšly by nás tyto práce na více peněz.

Má SMS ještě nějakou další rozšířenou činnost?

Nově uklízí také městské hřbitovy. Ze začátku to nebylo ideální, nicméně je třeba dodat, že se to ti lidé učí. Pokud došlo při údržbě k nějakým chybám, lidem se za ně omlouváme. Podle mě jsou určitě nyní hřbitovy v lepším stavu, než byly v minulosti, kdy jejich úklid zajišťovaly externí firmy. Současně městská kasa za jejich úklid ušetří 1,25 milionů korun ročně.

SMS se také více zapojilo do zimní údržby.

Protože jsme od této zimy změnili plán zimní údržby, SMS nyní zajišťuje kompletní úklid chodníků. Po zkušenostech z minulé zimy jsme prostě změnili celou koncepci úklidu. I proto jsme v posledních měsících vybavili SMS novou technikou, koupili jsme jim multikáru, která má nástavbu na kontejner, mohou si tedy vozit materiál. Dále jsme jim pořídili dva traktůrky vybavené radlicí, turniketovým sypačem, potom máme k dispozici „zameták“ vybavený radlicí a sypačem. Koupili jsme i tři ruční sněhové frézy. A hlavně – máme na úklid chodníků k dispozici 80 lidí s hrably. Pokud bude nedostatek řidičů třeba kvůli vysoké nemocnosti, jsem osobně připravený sednout za volant a zapojit se do úklidu chodníků. Nechal jsem se kvůli tomu proškolit.

Ve své gesci máš jako náměstek primátora také kontrolu staveb. Co jsi se svými kolegy udělal proto, aby byly stavby pod lepší kontrolou?

Podařilo se nám zavést elektronický stavební deník a také povinnost technického dozoru investora pořizovat fotodokumentaci, což by nám mělo zaručit, že stavby budou prováděny v souladu s projektovou dokumentací. Současně se dlouhodobě věnuji zpřístupnění městských zakázek menším firmám a novým dodavatelům – dostáváme se tak nejen na nižší ceny za tyto služby, ale také dáváme možnost vyrůst menším firmám. Mým dlouhodobým cílem je zefektivnit údržbu města, zrychlit ji – a současně ji zlevnit, abychom ušetřili. Za ten více než rok, co jsem ve funkci náměstka, jsem z dlouhodobého hlediska uspořil městu desítky milionů korun.

Již loni město rozdělilo zakázku na zeleň právě jako vstřícnost malým firmám, nicméně lidé si stěžovali, že je město v některých lokalitách špatně posekáno. Jak hodnotíš tento krok?

Přiznávám, že se sekání loni neobešlo bez komplikací. Kvůli administrativním průtahům oddělení zakázek totiž došlo k vysoutěžení některých lokalit pozdě. Než jsme je předali dodavateli, přerostla v nich tráva. Považuji za správné se za to obyvatelům města omluvit. Letos máme ve většině lokalit vysoutěženo, soutěžíme pouze tu lokalitu, kde nám dodavatel skončil. Poučili jsme se a vysoutěžíme ji včas. Paradoxně to ukázalo, že největší problémy při údržbě zeleně byly s dodavatelem, který tuto službu pro město zajišťoval dlouhodobě.

Městu se v posledních letech stává, že není schopné proinvestovat volné finanční prostředky. Jaký je důvod, že se některé investice protahují?

V průběhu příprav jednotlivých projektů se bohužel dost často objeví různé komplikace, které realizaci zdržují, a my to nejsme schopni příliš ovlivnit. Zavedl jsem proto zelenou tabulku investic, kde evidujeme rozpracované projekty včetně finančních požadavků těchto projektů. V průběhu roku jsme pak proto schopni rozjet operativně ty projekty, na které třeba nejsou daný rok vyčleněny z rozpočtu města peníze. Proto město potřebuje mít otevřený úvěr. I když ho třeba nevyčerpá, zajistí mu finanční krytí některých investičních akcí.

Loni jsi slíbil, že město nechá postavit novou lávku pro pěší za tenisovými kurty. Proč ještě není hotová?

Toto je zrovna příklad zdržení, které není město schopné ovlivnit. Byli jsme upozorněni ekologem, že v době, kdy měla stavba proběhnout, by byl ohrožen hnízdící pták ledňáček. Nedalo se nic dělat, museli jsme celou zakázku zrušit. Nyní ji musíme vypsat znovu, a to tak, aby stavba lávky, která bude trvat přibližně pět měsíců, ledňáčka neohrozila.

Pokud se bavíme o stavbách, jaká je situace s revitalizací Podmokel? 

Město církvi vrátilo zapůjčený pozemek kolem kostela na Husově náměstí. Dohodli jsme se, že si svůj pozemek církev upraví sama na své náklady. Původně ho mělo zrevitalizovat město. Dohodu s církví považuji za velký úspěch naší koalice. Pokud jde o etapu C, loni nové vedení města podalo trestní oznámení na společnost STRABAG, a.s., která revitalizaci prováděla. Zabývá se tím policie, výsledek šetření ale zatím neznáme. Rád bych ještě upozornil, že jako nové vedení města jsme byli postaveni před vážnou situaci, a to vyřešit smluvní vztah mezi městem a společností STRABAG, a.s. V podstatě jsme neměli jinou možnost, než této společnosti vypovědět smlouvu, řada věcí je ale ještě stále nedořešena.

Je již revitalizace Podmokel etapa C hotová?

Není. I mě nepříjemně překvapilo, že drobné nedodělky nejdou dodělat hned, jsme totiž omezeni zákonem o veřejných zakázkách. Protože původní zakázka na tuto etapu byla soutěžena jako nadlimitní, i ty drobné práce, které je potřeba dokončit, je třeba dle zákona soutěžit ve stejném režimu.

Nové stavby, to je především odbor rozvoje. Na něm došlo loni k organizačním změnám, část jeho pracovníků byla převedena do oddělení přípravy a realizace staveb. Jak jsi s touto změnou spokojený?

Čím jsem déle na magistrátu, tím více zjišťuji, v jakém je to tady nepořádku. Zásadní pro mě je, že došlo ke změně tajemníka úřadu. Jsem proto velmi rád, že se novým tajemníkem stal pan Martin Kříž, což je z mého pohledu velmi pracovitý a šikovný člověk, který je schopen tu udělat pořádek, byť to samozřejmě nejde ze dne na den. První změnou, kterou začal již předchozí pan tajemník ve spolupráci s panem Křížem, je zmíněná reorganizace odboru rozvoje. Oddělení staveb jsme přesunuli z odboru rozvoje pod odbor majetku. Do oddělení staveb jsme také našli nového vedoucího, odborníka z praxe. Jednoznačně se ukázalo, že to byl prospěšný krok – již teď jsou vidět výsledky.

Jak se ti daří prosazovat různé změny?

Velmi mě překvapilo, že některým změnám nebrání úředníci, ale absence vize a neschopnost některých politiků rozhodnout. Odkládání rozhodnutí, to je největší brzda rozvoje města. Platilo to v minulosti a platí to i teď. Takže když slyším nyní z úst některých koaličních kolegů, že to či ono by si mělo rozhodnout nové vedení po volbách, znamená to opět další rok promarněného času. Proto nemáme koncepci zpracování odpadů, proto tady nestaví soukromý investor domov důchodců. Děčín takového času promarnil už dost a člověk neschopný rozhodnout dle mého do politiky vůbec nepatří.

Co bys ještě na závěr zmínil, že se během roku stalo důležitého?

Zachránili jsme Jednotku dobrovolných hasičů v Křešicích, které chtělo předchozí vedení města zrušit, to je velký úspěch naší koalice. Navíc jim postupně obnovujeme techniku. Rád bych proto všem dobrovolným hasičům poděkoval za službu a skvělou práci, kterou pro naše město odvádí. Stejně tak bych rád poděkoval za vstřícnost celé řadě úředníků našeho magistrátu.

Zdroj: Magistrát města Děčín