Rubriky
Zprávy

Hledá se nové místo pro K-centrum v Děčíně

Kontaktní centrum v Děčíně čeká zřejmě v budoucnu stěhování. Město intenzivně hledá nové vhodné prostory.

„Problematice nového umístění K-centra se věnuji již několik měsíců. Spolupracuji v této věci nejen s odborem sociálních věcí a zdravotnictví a CSS p.o., ale i s dalšími lidmi, kteří se pohybují v této oblasti. Najít vhodné prostory není jednoduché. Objekt musí splňovat tzv. Standardy odborné způsobilosti pro zařízení poskytující adiktologické služby, které byly schváleny Radou vlády pro koordinaci protidrogové politiky,“ vysvětluje náměstkyně primátora, která má sociální oblast na starosti, Anna Lehká.

Kontaktní a poradenské centrum pro drogově závislé sídlí v současné době na Teplické ulici.

„Celková situace s drogově závislými je v Podmoklech již delší dobu neúnosná. Proto jsem podala za město trestní oznámení na neznámého pachatele z důvodného podezření nedovolené výroby omamných a psychotropních látek a jejich přechovávání v této lokalitě,“ dodává Anna Lehká.

 

Co dělá K-centrum?
Předmětem činnosti K-centra je především ochrana veřejnosti před dopady užívání návykových látek. Prostřednictvím výměny injekčních setů, zdravotního ošetření, testování na přenosné nemoci, poradenství, poskytnutí možnosti provedení osobní hygieny atd. jsou minimalizována rizika šíření závažných přenosných onemocnění, jako je žloutenka typu C, HIV/AIDS či syfilis. Další podstatnou aktivitou KC je poradenství, v jehož rámci jsou klienti podle míry závislosti vedeni k bezpečnějšímu způsobu užívání návykových látek a u motivovanějších klientů k nástupu do léčby. Poradenství není poskytováno pouze samotným závislým, ale také jejich blízkým, kteří jsou jejich způsobem života zasaženi. Rodiče, sourozenci, partneři či přátelé se do KC mohou přijít poradit, jak postupovat, jaké mají možnosti i jak mohou ochránit sami sebe. Terénní pracovníci v rámci provozované terénní služby pravidelně dojíždějí také do České Kamenice, Benešova nad Ploučnicí a Jílového.

„Je velice důležité, abychom činnost K-centra, které funguje v každém okresním městě, zachovali i do budoucna. Primárně jde o ochranu majoritní společnosti. Služba kontaktního centra je certifikována agenturou zřízenou Radou vlády a jejím zrušením v našem městě bychom negativně zasáhli do strategie protidrogové politiky státu. Navíc jsme si vědomi, že pokud bychom neprovozovali centrum pod městskou p.o., služba by mohla být nabídnuta jiné organizaci, kde bychom následně neměli už vůbec žádný vliv a kontrolu na poskytované služby, ani na umístění K-centra ve městě. Věřím, že se nám prostory, které budou po všech stránkách vyhovující, podaří brzy najít,“ doplnila Anna Lehká.

 

Z historie

Kontaktní centrum v Děčíně vzniklo již v devadesátých letech minulého století a nacházelo se např. i na Husově náměstí v Děčíně IV. V loňském roce docházelo do „káčka“ 273 klientů a v rámci terénní práce se staralo o 138 klientů. Za loňský rok bylo vyměněno 86 922 injekčních setů, v rámci terénního programu 22 684. Finanční prostředky na fungování centra jsou větší měrou zajišťovány z MPSV a Ústeckého kraje, resp. státem. Za rok 2020 celkové náklady na provoz centra dosahovaly výše 2,4 mil Kč, na terénní služby pak bylo vydáno 3,2 mil Kč. Finanční spoluúčast města je cca 36 %, na terénní služby pak cca 16 % z celkových nákladů.

Zdroj: Magistrát města Děčín