Rubriky
Zprávy

První patro východního nádraží bude patřit kroužkům DDM

Město Děčín se dohodlo se Správou železnic na využití celého 2. nadzemního podlaží nádražní budovy ŽST. Děčín východ. Tento doposud rozsáhlý nevyužitý prostor bude upraven pro zejména technické obory Domu dětí a mládeže. Do nádražní budovy se přestěhují zájmové kroužky Domu dětí a mládeže Teplická (DDM) – železniční modelář a plastikový modelář. Kromě toho zde nově vznikne kroužek šití.

„Mám velkou radost, že se podařilo domluvit tuto spolupráci. Obrovským přínosem je přímé propojení železničních modelářů se skutečnou železnicí, kterou tak budou mít přímo pod okny. Do budoucna by se do prostor mohla nastěhovat také autodráha nebo robotika, v plánu je i využití opuštěné osobní pokladny jako vrátnice, Děčín 1 tak získá novou pobočku DDM v blízkosti dopravního uzlu MAD Myslbekova,“ popisuje náměstek primátora pro školství Martin Pošta.

Správa železnic proto v nejbližší době zahájí úpravy rozsáhlých nevyužitých prostor o rozloze cca 500 m2.

„Správa železnic chce i touto formou podporovat výchovu dorostu, který pak může studovat různé drážní obory na nedaleké střední průmyslové škole a konečně najít uplatnění v mnoha perspektivních oborech na železnici. Správa železnic by s kroužkem modelářů spolupracovala i v zajišťování exkurzí pro veřejnost na svá pracoviště,“ říká Martin Kašpar, ředitel oblastního ředitelství SŽ Ústí nad Labem.

Technické kroužky DDM by se do nových prostor měly přestěhovat již na podzim letošního roku. Díky stěhování se pro další využití uvolní prostory ve stávajících objektech DDM.

Zdroj: Magistrát města Děčín