Rubriky
Zprávy

Tomáš Brčák k sekání travního porostu

Dovolím si vysvětlit a připomenout pár věcí, které by bylo dobré si dát do souvislostí. S kolegou Petrem Zdobinským jsme dlouhodobě kritizovali systém sekání zatravněných ploch ve městě jednou firmou s bídnou kvalitou.

Předchozí vedení města soutěžilo sekání velkých celků. Reálně tak zeleň sekaly Technické služby města Děčína, člen skupiny Marius Pedersen buď sami, nebo pomocí externích firem.

Když jsme nastoupili do vedení města, převzali jsme předpřipravenou veřejnou zakázku opět ve stejném duchu. Během 14 dní jsme udělali maximum možného. Mimo jiné, jsme rozdělili zakázku na menší celky tak, abychom zakázku zpřístupnili i pro menší firmy.

Výsledkem je, že sekání zeleně budou ve městě zajišťovat 3 firmy: Děčín I, Děčín III – Staré Město a Děčín XXXII – Boletice n. L. budou sekat Technické služby, a.s., a to od 8.6.2021. Děčín IV – Podmokly, Děčín II – Nové Město , Děčín X – Bělá, Děčín IV – Podmokly (Škrabky), Děčín IX – Bynov, Děčín VI – Letná (Želenice) bude sekat společnost CLQ Group s.r.o. po podpisu smlouvy. Dne 9. 6. 2021 bude společnost seznámena na místě s plochami seče.

Přičiněním jedné ze soutěžících firem došlo k prodloužení lhůt soutěže. Po splnění všech zákonných povinností ze strany města, může být smlouva podepsána až nyní. Proto bohužel ve městě najdete i lokality, v kterých se ještě nesekalo. Jsou to tzv. porodní bolesti spojené se soutěžením zakázky sekání zeleně, na menší části.

Samozřejmě nás mrzí nedostatky, ale na druhou stranu máme radost z toho, že se nám díky rozšíření konkurenčního prostředí podařilo výrazně snížit ceny. V součtu vznikla úspora několika milionů korun, které můžeme využít na investice.

Seč v lokalitě Děčín XXXI -Křešice, části Děčín VI – Letná, Děčín XXVII – Březiny, Děčín VII – Chrochvice, Děčín XIII – Loubí byla ukončena k 31.5.2021.

Další seč bude zahájena od 8. 6. 2021. Sekání zeleně v těchto lokalitách zajišťuje firma Avaros s.r.o. Seč v lokalitách Děčín XXIV – Krásný Studenec a v části Děčín VI – oblast ul. U Kaple – probíhá.

Travního porost bude sečen na výšku 6-7 cm a nepřesáhne výšku 20 cm. Dle klimatických podmínek může město vydat pokyn k zahájení seče nebo naopak zastavení seče. Děčín I a Děčín IV bude mít max. 9 sečí, ostatní lokality – maximálně 6 sečí.

Ve smlouvě jsme též mysleli na případnou mozaikovou seč, kde bude možné plochy i ubírat. Chtěl bych tímto poděkovat pracovníkům Střediska městských služeb, kteří se snažili sekat exponované úseky v intravilánu města.

Rád bych občanům poděkoval za trpělivost a pochopení.

Zdroj: Magistrát města Děčín