Rubriky
Kultura Zprávy

Město chce dát impuls ke startu kultury, spolky si mohou požádat o dotaci na akce

Město Děčín chce podpořit probuzení kulturního života a pořádání akcí. K jednomu milionu korun, který byl rozdělen v rámci dotačního řízení v řádném termínu, ještě přibylo 500 tisíc korun na pořádání akcí.

„Mám radost, že rada města vyhověla návrhu finančně podpořit rozjezd kultury ve městě po dlouhém lockdownu. Věříme, že v této době, kdy se rozvolňuje, se přihlásí i další žadatelé, kteří z obav epidemických pravidel nepodali žádost již v řádném termínu. Uvolněné finanční prostředky jsou určeny na individuální žádosti o dotace na restart kultury pro místní kulturní spolky. Podpořit chceme hlavně akce konající se v Děčíně, které přilákají všechny věkové kategorie,“ vysvětlil Martin Pošta, náměstek primátora.
Dotace je nenároková, kulturní komise bude došlé návrhy posuzovat individuálně a důraz bude kladen zejména na tato hlediska: akce se koná v letošním roce v Děčíně, je přístupná veřejnosti a nebyla již podpořena při předchozím rozdělování v rámci stejného dotačního titulu. Zvažovat se bude také divácký potenciál a výše spoluúčasti žadatele.

Žádost o individuální dotaci najdete pod článkem. Termín pro podání žádost není stanoven, pro akce, které se mají konat v době prázdnin doporučujeme žádost doručit do 13.6.2021. V případě, že nebude alokace finančních prostředků vyčerpána, bude možné o dotaci na podzimní akce požádat ještě v září. K žádosti je nutné přiložit rozpočet projektu a kopii smlouvy o zřízení bankovního účtu. Žádost s přílohami je možné podat poštou, na podatelnu úřadu nebo datovou schránkou. U individuální žádosti se elektronický formulář při podání nevyplňuje.

Zdroj: Magistrát města Děčín