Rubriky
Zprávy

Město zahájilo nezbytnou údržbu zeleně

Během března by mělo dojít ke kácení či nutné údržbě nemocných dřevin na několika místech ve městě. V současné době probíhá výběrové řízení na firmu, která provede kácení v parku u ulic Máchova a Chelčického na základě připravené projektové dokumentace.

V parku se nachází přestárlé stromy a keře. Část stromů je ve špatném zdravotním stavu, mohly by být pro okolí nebezpečné. Ve špatném zdravotním stavu jsou i moruše v zadní části parku. V plánu je také odstranění přestárlých keřů, výmladků a probírka vybraných kmenů.

„Chápu, že jakýkoliv zásah do veřejného prostoru je vnímán velmi citlivě.  Zákroky v parku jsou nezbytné pro bezpečí kolemjdoucích občanů, budou prováděny na základě posouzení zdravotního stavu dřevin autorizovanými architekty v oboru krajinářské architektury. Zásahy zlepší vitalitu dřevin a výrazně přispějí k celkové obnově parku,“ uvedla náměstkyně primátora Anna Lehká.

S kácením se počítá ještě během měsíce března, v dubnu by pak mělo dojít k nové výsadbě.  Vysazeno bude šest morušovníků bílých a dvě lípy srdčité.

Dále bude v Podmoklech na základě dohody s Římskokatolickou farností provedena tahová zkouška a následný asanační řez u jednoho z dubů na Husově náměstí.

Město plánuje kácení také v dalších lokalitách. Na hřbitově na Folknářích bude odstraněno několik smrků napadených kůrovcem. Šibeniční vrch se rovněž nevyhne nutné údržbě, budou pokáceny čtyři stromy ve velmi špatném stavu, u sedmnácti stromů bude proveden bezpečností řez. Stejně tak ve Velké Veleni bude kvůli špatnému stavu po posouzení arboristou pokáceno dvacet stromů. V ulici Za Bažantnicí nechá město odstranit nebezpečný dub u místní komunikace a v rámci akce Tvoříme Děčín dojde k vykácení šesti stromů v Březinách kolem cest.

Veškeré kácení bude provedeno na základě povolení odboru životního prostředí.

Zdroj: Magistrát města Děčín