Rubriky
Zprávy

V Děčíně začne úprava křižovatky mezi ulicemi Teplická a Saská

Od poloviny února začne v Děčíně úprava silniční křižovatky mezi ulicemi Teplická a Saská. Investiční akce Ústeckého kraje plánována na necelý půlrok omezí dopravu na hlavním tahu z centra města do čtvrti Bynov směrem na Jílové a Libouchec. Doprava bude v tomto úseku řízena semafory. Cílem je zlepšit přehlednost a bezpečnost tohoto dopravně vytíženého místa.

Investiční akce s názvem „Úprava křižovatky Saská x Teplická, Děčín“ přijde Ústecký kraj celkem na 8,312 miliónů korun včetně DPH. Statutární město Děčín se na této investici podílí částkou 1,107 miliónů korun včetně DPH. Zhotovitelem je společnost SaM Silnice a mosty Děčín, a. s.

Vyznačení dopravního značení omezení je povoleno od 15. února 2021, samotné stavební práce však budou zahájeny až podle vhodných klimatických podmínek. Předpokladem je délka stavebních prací 20 týdnů od předání staveniště, tedy od března do července. Realizace bude probíhat za částečných uzavírek. Po celou dobu trvání stavby bude částečně omezen průchod chodců na přilehlých chodnících. V termínu od 12. dubna 2021 do 4. července 2021 bude provoz v křižovatce řízen semafory a zároveň dojde ještě k úplné uzavírce místní komunikace ul. U Potoka.

Křižovatka silnic I/13 Teplická a III/01324 Saská vede také k děčínskému hřbitovu Škrabky. Dopravně je velmi vytížená a nepřehledná. Bezpečnost zvýší úprava křižovatky, kdy zanikne ostrý úhel napojení obou silnic a křižovatka bude bezpečnější a přehlednější nejen pro řidiče, ale i pro chodce.

Na pozemku u křižovatky stál v minulosti secesní dům. Ten město v roce 2016 odkoupilo a o rok později nechalo zbourat, aby zde mohla být provedena úprava nepřehledné křižovatky. Děčínské muzeum před demolicí pořídilo fotografie domu v jeho poslední podobě.

Zdroj: Magistrát města Děčín