Rubriky
Zprávy

Město Děčín odstoupilo od smlouvy se společností STRABAG

Město Děčín odstoupilo od smlouvy o dílo na revitalizaci Podmokel (etapa C) se společností STRABAG, a.s.

O odstoupení od smlouvy rozhodla rada města po konzultaci s právníky.

„Důvodů odstoupení od smlouvy byla celá řada. V průběhu stavby se objevily překážky, které se přes řadu jednání nepodařilo překonat a odstranit. Stavba byla zhotovitelem svévolně měněna. Některé návrhy, které nám zhotovitel předkládal a o kterých jsme uvažovali, se podle našeho právního zástupce jeví jako v rozporu se zákonem o zadávání veřejných zakázek,“ říká primátor města Jiří Anděl a dodává: „V současné chvíli nemůžeme vyloučit žádný další postup. Chtěli bychom, aby celá stavba byla uvedena do náležitého stavu a mohli ji naši obyvatelé užívat.“

„Dílo je téměř doděláno, chybí třeba osadit část městského mobiliáře,“ uvedl náměstek primátora pro stavby Tomáš Brčák s tím, že největším problémem jsou chodníky, které jsou v rozporu s tím, co si město objednalo.

Zdroj: Magistrát města Děčín