Rubriky
Zprávy

Strategický plán rozvoje města na období 2021 – 2027

Strategický plán rozvoje města na období 2021 – 2027 je schválený. Na jeho tvorbě se podílely pracovní skupiny, řídící výbor a také veřejnost. Jedná se o dokument, který je pro město Děčín metodickou pomůckou, jakým směrem má vynakládat finance při tvorbě každoročního rozpočtu města. S dokumentem se můžete seznámit zde.

Zdroj: Magistrát města Děčín