Rubriky
Turisti Zprávy

Nové informační tabulky před rizikovými porosty

Strážci přírody v tomto týdnu umístili na vybraných místech Národního parku České Švýcarsko nové informační tabulky varující před zvýšeným rizikem pádu stromů. Informace o tom, že v lesích národního parku je v současnosti obecně vysoká hrozba pádu stromů nebo jejich částí, se již nyní nacházejí na začátku každém významnějším vstupu na území národního parku.

Nové informační tabulky jsou nyní umístěné také na turisticky značených cestách, které vedou skrz stojící souše. O hrozbě pádu stromů návštěvníky informují ve třech jazycích a zřetelným piktogramem. Obvykle se jedná o trasy, podél kterých nebyly, případně ani nemohly být souše v plné míře pokáceny. Suché kmeny se začínají postupně rozpadat a lámat, přičemž nebezpečí je obzvlášť vysoké při zhoršených klimatických podmínkách, například. za větru, při sněžení a námraze.

Terénní pracovníci správy národního parku v pravidelných intervalech posuzují míru nebezpečí vyplývajícího ze souší stojících podél cest a stromy, které jsou zjevně a bezprostředně nebezpečné, odstraňují. Navzdory veškeré snaze však není možné zajistit v lesích a podél celé cestní sítě v národním parku absolutní bezpečnost. Je zejména na návštěvnících, aby – vybaveni potřebnými informacemi – zvážili míru rizika a přizpůsobili své výlety aktuálním povětrnostním podmínkám.
Strážce přírody instaluje varovnou tabulku

Strážce přírody instaluje varovnou tabulku na počátku turistické cesty vedoucí skrz stojící smrkové souše. Foto: Tomáš Salov

Informační tabulka před začátkem rizikového úsekuVarovná tabulka před rizikovým úsekem turistické cesty informuje o vysoké hrozbě pádu stromů nebo jejich částí. Nebezpečí je obzvlášť vysoké za zhoršených klimatických podmínek. Foto: Tomáš Salov

Zdroj: www.npcs.cz