Rubriky
Politika Zprávy

Informace k voličským průkazům – písemné podání

Upozorňujeme voliče, že v pátek dne 25. 9. 2020 končí lhůta pro podání žádosti o vydání voličského průkazu v listinné podobě, která bude opatřena úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě zaslaná prostřednictvím datové schránky.

Zdroj: Magistrát města Děčín