Rubriky
Zprávy

Barevné tvoření ve Slunečnici

Cesta do světa, pobočný spolek Slunečnice, z.s. získal dotaci od Ministerstva kultury na Integrační program arte a dramaterapie pro mentálně postižené. Cílem projektu je umožnit mentálně postiženým lidem emoční a tvořivé prožitky, které prostřednictvím uvedených druhů terapeutických směrů posilují rozvoj jejich osobnosti, sebe náhled, uvolnění a schopnost svobodného vyjadřování.

Dalším z cílů je zlepšit proces jejich integrace a umožnit i široké veřejnosti zapojit se do tvořivého procesu s nimi a dovolit si spolu s nimi prožívat uvolnění a svobodné sebevyjádření. CDS se snaží také do projektu zapojovat děti a mládež, a to již od předškolního věku, aby pro ně kontakt a spolupráce s postiženými lidmi byly naprostou samozřejmostí, aby zkušenosti, které budou umocněné hudbou, výtvarném či divadlem, formovaly jejich pohled na jedinečnost lidské osobnosti a zapsaly v nich morálně kvalitní postoje, které je budou ovlivňovat po celý život.

Setkání budou probíhat pravidelně každý měsíc až do konce roku. První ARTE setkání již proběhlo v prostorách CDS. Ve dvou dnech se sešlo se celkem 22 lidí. Své výtvory tvořili jednotlivě i ve skupinách. Přes relaxační techniky a  akční tvorbu došlo i  na smích a výsledkem byly čtyři obrovské tváře zajímavých lidí, kteří dostali svá jména a na balícím papíru byli bez roušek :).

Za CDS Markéta Předotová