Rubriky
Zprávy

Setkání s nastupujícím ředitelem správy NP Saské Švýcarsko

Ve středu, 17. června 2020, se vedení Správy NP České Švýcarsko setkalo v Jetřichovicích s dosavadním ředitelem Správy NP Saské Švýcarsko Dietrichem Butterem, který ke konci měsíce odchází po téměř deseti letech jejího vedení do důchodu, a jeho nástupcem Ulfem Zimmermannem.

Pavel Benda, ředitel Správy NP České Švýcarsko: „Spolupráce s dr. Dietrichem Butterem nám byla velkou ctí a těší nás, že byla vždy výborná nejen po odborné stránce, ale také na úrovni přátelských vztahů. Nově nastupujícímu řediteli přejeme dobré vykročení do této náročné funkce a těšíme se na pokračování dobře nastavené česko-německé spolupráce v ochraně přírody.“
Setkání s novým ředitelem Správy NP Saské Švýcarsko
Setkání vedení Správy NP České Švýcarsko s kolegy ze Správy NP Saské Švýcarsko, účastníci (zleva): Jürgen Phoenix, Petr Bauer, Handrij Härtel, nový ředitel Správy NP Saské Švýcarsko Ulf Zimmermann, dřívější ředitel Správy NP Saské Švýcarsko Dietrich Butter, ředitel Správy NP České Švýcarsko Pavel Benda, Richard Nagel. Foto: Tomáš Salov

Zdroj: www.npcs.cz