Rubriky
Zprávy

Události MP Děčín

Nezletilci pili alkohol v lesoparku
Dva mladé muže při konzumaci alkoholických nápojů přistihli strážníci při kontrolní činnosti v sobotu v lesoparku Kvádrberk. Jednalo se o nezletilé mladíky, kteří si zakoupili alkohol v provozovně smíšeného zboží na Masarykově náměstí. Orientační dechová zkouška u mladíků naměřila okolo 1,36 promile alkoholu v krvi. Po tomto úkonu byly děti předány zákonným zástupcům, které strážníci rovněž poučili o tom, že jsou za chování a jednání svých dětí odpovědní a jsou povinni je vést k řádnému způsobu života. Kromě toho, že strážníci o závadovém chování dětí vyrozuměli orgán sociálně-právní ochrany dětí, také navštívili zmíněnou provozovnu smíšeného zboží, kde mluvili s majitelem. Tento jim sdělil, že při prodeji alkoholu dětem byla přítomna jeho žena. Hlídka majiteli sdělila, že v tomto případě se jedná o podezření z protiprávního jednání, celou věc pak zadokumentovala a předala příslušnému správnímu orgánu.

Před jízdou vypil několik piv
V sobotu ve večerních hodinách spatřili strážníci během hlídkové činnosti vozidlo, které při vjíždění na kruhový objezd málem nabouralo do vnitřního ostrůvku. Pro podezření, že by řidič mohl řídit vozidlo pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky, se hlídka rozhodla vozidlo zastavit v blízké ulici, kam řidič odbočil. Když muž zastavil a vystoupil, bylo strážníkům jasné, že se v úsudku nemýlili. Muži dělalo značné obtíže se udržet na nohou. Na dotaz, zda před jízdou požil alkohol, se přiznal k několika pivům. Pro podezření z protiprávního jednání, byla na místo byla přivolána hlídka Policie České republiky, která si věc na místě převzala.

Sousedský spor bude řešit správní orgán
Špatné mezilidské vztahy mezi nájemníky bytového domu v Boleticích nad Labem řešili strážníci ve středu v odpoledních hodinách. Dvě ženy si stěžovaly na souseda, který ve společných prostorách úmyslně pouští vodu z vodovodního kohoutu a tím tak zvyšuje společné výdaje. Když si s ním ženy chtěly o problému promluvit, vyhrožoval jim údajně újmou na zdraví. Strážníci se konflikt na místě snažili vyřešit, ale postupně se ukázalo, že se jedná o dlouhodobý spor, který jeví znaky přestupkového jednání. Proto strážníci věc zadokumentovali a předali správnímu orgánu k následným úkonům.

Návykovou látku konzumoval na veřejnosti, skončil na policii
Ve čtvrtek při obchůzkové činnosti spatřila hlídka strážníků mladého muže, který stál na parkovací ploše za obchodním domem Korál a kouřil skleněnou dýmku. Na dotaz, co kouří, muž upřímně odpověděl, že „trávu“. Rovněž se přiznal, že má u sebe pytlík, s asi tak pěti gramy marihuany. Pro podezření z protiprávního jednání byl muž předán k následným úkonům kolegům z Obvodního oddělení Policie České republiky.

Zdroj: MP Děčín