Rubriky
Zprávy

Horní Oldřichov: Rekonstrukce kanalizace pokračuje druhou etapou

Obyvatelé Horního Oldřichova budou mít novou kanalizaci. Její výstavba bude pokračovat od 25. května. Pracovat se bude v Oldřichovské ulici, jedná se o druhou etapu. Stavbu výrazně zdrželo předělávání projektové dokumentace: v průběhu stavby totiž byly zjištěny takové okolnosti, které vedly k nutným technických změnám. Za novou kanalizaci město zaplatí přes 28 milionů korun bez DPH.

„Na výstavbu kanalizace v Horním Oldřichově se nám nepodařilo najít žádný dotační titul, přesto jsme se rozhodli, že se do investice pustíme postupně po etapách a finance najdeme v rozpočtu města,“ uvedl náměstek primátora pro územní a investiční rozvoj města Vladislav Raška.

Celá akce je rozdělena celkem na devět etap. Etapa I, což je ulice Hanácká, přijde na řadu letos na podzim, a to s ohledem na výjimky pro provádění prací Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky – výskyt chráněných druhů rostlin a hmyzu v dané lokalitě.

V současné době také probíhá hned několik jednání. Jedno se týká technické změny vedení dešťové kanalizace pod tělesem železniční dráhy, dále se pak jedná o aktualizaci projektové dokumentace následujících etap III. a IV. Změny, které budou provedeny v etapě II. totiž mají vliv i na následující etapy. Proto musí dojít k aktualizaci celého projektu. Město počítá s tím, že etapy III. a IV přijdou na řadu v první polovině roku 2021.

Celá akce zahrnuje vybudování dešťové kanalizace včetně retenční nádrže, splaškové kanalizace, nových povrchů komunikací a v neposlední řadě i nového veřejného osvětlení v Horním Oldřichově. Současně bude Severočeská vodárenská společnost rekonstruovat vodovod a ČEZ pokládat nové kabelové vedení.

Zdroj: Magistrát města Děčín