Rubriky
Zprávy

Členství v okrskových volebních komisí v Děčíně

Občané, kteří mají zájem být v okrskové volební komisi pro volby do zastupitelstev krajů a do Senátu Parlamentu České republiky (02.-03.10.2020, příp. 2. kolo voleb do Senátu 09.-10.10.2020) a nebudou delegováni zaregistrovanými volebními stranami, se mohou předběžně hlásit na Magistrátu města Děčín na Mírovém náměstí v Děčíně IV., 1. patro, č. dv. 210, telefonicky na tel. číslech 412 593 200 – 203, nebo e-mailem: urad@mmdecin.cz.

Členem okrskové volební komise může být:

  • státní občan České republiky
  • v den složení slibu dosáhl veku nejméně 18 let
  • u něhož nenastala překážka výkonu volebního práva
  • není kandidátem pro volby do zastupitelstev kraje, pro který je okrsková volební komise vytvořena
  • není kandidátem pro volby do Senátu ve volebním obvodu
  • zmocněnec volební strany

V případě jakýchkoliv dotazů volejte na výše uvedená telefonní čísla.

Zdroj: Magistrát města Děčín