Rubriky
Zprávy

Události MP Děčín

Muž pálil zbytky nábytku
V pátek večer byli strážníci vysláni do Děčína VII, kde podle oznamovatele někdo zapálil oheň, plameny šlehají do velké výšky a ulicí se valí hustý dým. Po příjezdu na místo strážníci zjistili původce pálení. Dále zjistili, že muž pálí zbytky nábytku. Hlídka nechala dotyčného oheň ihned uhasit a celou věc postoupila k projednání příslušnému správnímu orgánu.

Muž rušil noční klid
Ve středu přijala operační služba oznámení týkající se rušení nočního klidu v Děčíně III. Hlídka okamžitě vyrazila na místo. Z jednoho z bytů v panelovém domě byla slyšet velmi hlasitá hudba a smích několika osob. Strážníci kontaktovali uživatele bytu, ze kterého byl hluk slyšet. Muž, který byl pod vlivem alkoholu, uvedl, že si neuvědomil, kolik je hodin a přislíbil nápravu. Hlídka záležitost vyřešila domluvou. Oznámení se ale po několika minutách opakovalo a hlídka proto muži udělila pokutu, s kterou muž nesouhlasil. Strážníci proto celou událost zadokumentovali a předali příslušnému správnímu orgánu k dalšímu projednání.

Kouřem zamořil celé okolí
Ve středu byli strážníci vysláni na oznámení občana do zahrádkářské kolonie Děčíně VII z důvodu nesnesitelného kouře, který zamořoval okolí. Hlídka na místě zjistila, že zde muž pálí zelené smrkové větve. Strážníci muže poučili, že se tímto jednáním dopouští přestupku a vyzvali ho k okamžitému uhašení ohně, což učinil. Hlídka vše zadokumentovala a předala příslušnému správnímu orgánu k dořešení.

Muž řídil pod vlivem drog
Ve středu v ranních hodinách obdržela operační služba městské policie oznámení týkající se řízení vozidla pod vlivem alkoholu a to v Děčíně VI. Během několika minut se na místo dostavila hlídka strážníků, která zjistila, že řidič, kterého se oznámení týkalo, stojí s vozidlem na křižovatce a spí. Strážníci muže probudili a již z jeho chování bylo zřejmé, že je pod vlivem návykových látek, což se později při vyšetření potvrdilo. Na místo hlídka přivolala Polici ČR, která si záležitost převzala k dořešení.

Muž pod vlivem pervitinu ohrožoval okolí
V pondělí večer byla vyslána hlídka strážníků do Děčína III, kde dle oznamovatelky mělo docházet k rvačce dvou osob. Po příjezdu na místo nalezli strážníci na chodbě panelového domu osobu v kraťasech a tričku a v bytě se nacházela bývalá manželka dotyčného a dvě děti. Po dalším šetření bylo zjištěno, že muž dovezl dětem úkoly a jelikož mu ujel vlak, nechala žena bývalého manžela v bytě přespat. Po usnutí je ale muž vzbudil tím, že po nich začal skákat a také se pokoušel podle vyjádření ženy „dostat do zrcadla“.

Ženě se podařilo muže vystrčit na chodbu, kde ho strážníci zadrželi. Muž byl očividně pod vlivem drog, což se později potvrdilo při vyšetření. Vzhledem k agresivitě muže museli strážníci použít donucovací prostředky a muž byl poté v poutech převezen na protialkoholní záchytnou stanici. Strážníci celou situaci zadokumentovali a předali k dořešení příslušnému správnímu orgánu.

Zdroj: MP Děčín