Rubriky
Zprávy

Události MP Děčín

Muž odcizil žebřík ze stavby
V pátek ráno si obsluha kamerového systému všimla muže, který na jízdním kole v ruce vezl odcizený žebřík z nedaleké stavby. Na křižovatce ulice Prokopa Holého a Tržní muž ztratil rovnováhu a z kola spadl. Hlídka, která byla vyslána okamžitě na místo, muže zadržela a předala kolegům z Policie ČR.

Zákaz řízení nerespektoval
V úterý při obchůzkové činnosti si hlídka strážníků všimla dvou mužů, kteří opravovali osobní automobil, zaparkovaný před garážemi v ulici Vítězství v Boleticích nad Labem. Na první pohled se jednalo o vozidlo, které díky svému technickému stavu nemohlo být způsobilé pro provoz na pozemních komunikacích.

Při kontrole hlídka zjistila, že vozidlo patří muži, který má vysloven zákaz řízení motorových vozidel. Strážníci po ukončení kontroly sledovali situaci, aby předešli případnému neoprávněnému užití vozidla. Během několika minut muž nastoupil do vozu a následně se s ním rozjel. Strážníci mu okamžitě přerušili další jízdu a na místo přivolali hlídku Policie České republiky, která si celou věc převzala k následným úkonům.

Upozornění – změna doby pro projednání přestupků
Vzhledem k aktuální situaci městská policie prodlužuje od 13.03.2020 dobu, během které se řidiči mohou dostavit k projednání přestupku, ze současných patnácti na šedesát pracovních dnů. Opatření souvisí s aktuální situací ohledně koronaviru. Žádáme všechny o ohleduplnost a dodržování zásad, které zamezí případnému šíření onemocnění.

Děti poničily parkující vozidla
Ve čtvrtek v podvečerních hodinách v Boleticích nad Labem si hlídku strážníků přivolal muž, který z okna viděl mladého chlapce jak mu skákal po autě. Poškozený neváhal, vyběhl ven a chlapce chytil přímo při činu. Následně vyrozuměl strážníky, kteří se na místo okamžitě dostavili. Kontrolou zjistili, že chlapci je sotva deset let. Strážníci také zjistili, že i ostatní vozidla v dané lokalitě nesou známky poškození. Na místo byla přivolána Policie České republiky, která si věc převzala k následným úkonům.

Za prodej cigaret mladistvým hrozí muži pokuta
Při výkonu hlídkové činnosti si strážníci všimli skupinky mladistvých, kteří v ulici Ruská v městské části Podmokly kouří cigarety. Při kontrole vyšlo najevo, že cigarety členové skupinky zakoupili v místní prodejně tabáku a následně si je mezi sebou rozdali. Strážníci se následně spojili s obsluhou prodejny, která se doznala, že cigarety skutečně mladým lidem prodala. Celou věc strážníci zadokumentovali a předali k dořešení příslušnému správnímu orgánu.

Zdroj: MP Děčín