Rubriky
Zprávy

Události MP Děčín

Agresivní muž napadal strážníky
V Boleticích nad Labem řešila hlídka strážníků konfliktní situaci, která vznikla při řešení přestupku. Jeden z přítomných nezvládl své emoce a začal hlídku vulgárně urážet. Strážníci muži vysvětlili, že pokud své jednání nezklidní, bude předveden na Obvodní oddělení Policie České republiky, načež se muž zklidnil a úkon mohl být dokončen. Po krátké chvíli strážníci z jedné postranních ulic slyšeli hlasité nadávky a urážky na práci městské policie. Při prověřování situace zjistili, že se jednalo o stejného muže, se kterým před okamžikem jednali. Vzhledem ke zvyšující se agresivitě dotyčného museli strážníci přistoupit k použití donucovacích prostředků a muži přiložili pouta. Následně byl muž převezen na místní oddělení Policie České republiky.

Podezřelého si převzala policie
Při kontrolní činnosti zaměřené na závadové osoby u obchodního domu v Děčíně 3 hlídku strážníků oslovil pracovník ostrahy s žádostí o pomoc při nalezení muže, který před chvílí z prodejny odcizil drogistické zboží v hodnotě 700 korun a z místa utekl. Hlídka po několika minutách na Komenského náměstí spatřila muže, který odpovídal popisu podezřelého. Muže hlídka zadržela a převezla na obvodní oddělení Policie České republiky k dalším úkonům.

Pokoušel se odříznout elektrický kabel
V ulici Bezručova v úterý v odpoledních hodinách zadržela hlídka strážníků muže, který se s pilou v ruce snažil přeříznout a odcizit kabel elektrického vedení. K celé věci byla přivolána hlídka Policie České republiky, která si případ na místě převzala k dalším úkonům.

Ke kácení stromu neměl muž povolení
Ve středu v ranních hodinách přijala operační služba oznámení týkající se neoprávněného kácení stromu v ulici Sněžnická. Oznamovatel uvedl, že ze sousedního pozemku, který je ve vlastnictví Statutárního města Děčín, slyšel motorovou pilu. Když vyšel na zahradu, uviděl muže, který se pokouší pokácet strom. Okřikl jej, načež muž zamaskoval čerstvý řez trávou a z místa odjel. K získání totožnosti „samozvaného těžaře dříví“ značně pomohlo to, že jej oznamovatel osobně znal. Celou věc strážníci zadokumentovali a pro podezření z protiprávního jednání předali příslušnému odboru Magistrátu města Děčín.

Zdroj: MP Děčín