Rubriky
Zprávy

Strážníci kontrolují dodržování krizových opatření, zjistili řadu pochybení

Na kontrolu dodržování vládních nařízení během krizového stavu se prioritně zaměřuje děčínská městská policie. Strážníci zjistili řadu porušení krizových opatření a některé jedince pokutovali na místě. Další případy strážníci zadokumentovali a předali k dořešení správnímu orgánu a v případě závažnějších porušení předali zjištěné případy Policii ČR.

Podle zjištění strážníků krizová opatření nedodržují zejména problémoví jedinci, se kterými strážníci řeší řadu přestupků i za běžné situace. „Je tady určitá skupina obyvatel, která pravidla nedodržuje bez ohledu na situaci. O to vážnější je to v tuto chvíli a v tomto ohledu nehodláme nic tolerovat,“ uvedl ředitel městské policie Marcel Horák. Dodal, že typickým příkladem jsou skupinky školní mládeže, která uzavření škol pochopila jako prázdniny a ignoruje zákaz shromažďování více než dvou lidí a zákaz volného pohybu. „Jejich rodiče nemají sebemenší přehled o tom, co jejich děti dělají a že jsou sice školy uzavřené, ale nejedná se o prázdniny, ale domácí vzdělávání. Už řadu případů jsme zaevidovali a dotyčné čekají vysoké pokuty,“ doplnil ředitel.

Dalším z problémů je nepoužívání roušek. Podle ředitele je většina obyvatel nosí a případné nedostatky strážníci řeší na místě domluvou. „Většinou někdo zapomene a roušku si ihned nasadí. Horší je to s kuřáky, kteří si roušku stáhnou na bradu, zapálí si a jdou vesele po ulici. Efekt ochrany je pak samozřejmě nulový. Není přeci problém se zastavit někde v ústraní a pak si roušku nasadit a pokračovat v chůzi. Chce to jen o něco více ohleduplnosti,“ dodal ředitel.

Zatím k nejzávažnějším prohřeškům, které strážníci zjistili, patřilo provozování restauračních zařízení. Šetření těchto případů převzala Policie ČR. S intenzivními kontrolami dodržování krizových opatření bude městská policie pokračovat po celou dobu trvání nouzového stavu.

Opilec krizové nařízení ignoroval
Opilého a agresivního muže hlídka strážníků řešila v sobotu ve večerních hodinách. Muž nejprve přišel na benzinovou čerpací stanici, kde si zakoupil láhev rumu. Tuto poté venku vypil a ve snaze domluvit si schůzku s tamní obsluhou se několikrát vrátil. Jeho jednání však s každým pokusem bylo agresivnější, což vedlo obsluhu k tomu, aby zavolala hlídku strážníků. Po příjezdu na místo strážníci našli tohoto muže opřeného o mostní pilíř za čerpací stanicí. Při komunikaci se strážníky vyšlo najevo, že muž nerespektoval mimořádné opatření týkající se omezení volného pohybu a zakrytí dýchacích cest. Zprvu byl muž agresivní, ale po chvíli se uklidnil a s hlídkou spolupracoval. Mužovo jednání strážníci zadokumentovali a pro podezření z nezákonného jednání předali příslušnému správnímu orgánu. Z místa byl muž vykázán.

Nájemník rušil noční klid
V půl jedné v noci ze soboty na neděli hlídka strážníků v Boleticích nad Labem řešila rušení nočního klidu v panelovém domě. Neukázněný nájemník si tam nahlas pouštěl reprodukovanou hudbu. Při řešení hlídka muži vysvětlila, že zákon stanoví od 22 hodiny do 6 hodiny noční klid. Jeho jednání je tedy v rozporu s příslušnou právní normou a samozřejmě i z morálního hlediska by měl brát zřetel na ostatní obyvatele domu, načež se hlídce dostalo odpovědi: „To mě vůbec nezajímá!“ Po krátké době, se muž uklidnil a hudbu ztišil. Celou věc hlídka zadokumentovala a předala příslušnému správnímu orgánu.

Muži pálili plast z kabelů
Ve čtvrtek přijala operační služba městské policie oznámení týkající se vypalování kabelů v Děčíně 3. Strážníci ihned vyjeli na místo, kde spatřili tři muže, kteří seděli u ohně a vypalovali kabely. Šetřením bylo zjištěno, že toto dělají opakovaně a dle jejich vyjádření je to jejich jediný zdroj příjmů. Strážníci je vyzvali k okamžitému uhašení ohně a uklizení místa. Dále byli vyzváni k odevzdání kabelů, na které byl na místě sepsán doklad o odebrání věci. Hlídka vše zadokumentovala a předala věc k dalšímu řešení příslušnému správnímu orgánu.

Zdroj: MP Děčín
Foto: Psovodi MP Děčín