Rubriky
Turisti Zprávy

Národní park má nově stanovená klidová území

Dnem 4. 3. 2020 nabyla účinnosti dvě opatření obecné povahy o stanovení klidových území Národního parku České Švýcarsko, vydaná Ministerstvem životního prostředí. Klidová území nahrazují dřívější první zóny národního parku, turisté se v nich mohou kvůli ochraně citlivých ekosystémů, rostlinných a živočišných druhů pohybovat pouze po vyhrazených stezkách, odlišně od zbývajících území parku, kde se lidé mohou pohybovat po všech cestách nebo třeba i volně lesem.

Klidová území byla v Národním parku České Švýcarsko vyhlášena v oblasti soutěsek Kamenice a dále podél hranice s Národním parkem Saské Švýcarsko v oblasti od Zadní Doubice po Hřensko, kde navazují na svou německou obdobu zvanou Kernzone, tedy jádrové území.

Síť značených turistických cest zůstala stanovením klidových území nedotčena, včetně stávajících možností přechodu z Národního parku České Švýcarsko do Národního parku Saské Švýcarsko. Klidová území Národního parku České Švýcarsko jsou poměrně malá, představují pouhých zhruba 16 procent jeho rozlohy. Tím spíše jsou pro ochranu zdejší přírody nepostradatelná, neboť biotopy v nich obsažené představují útočiště pro druhy citlivé na nadměrný pohyb návštěvníků.

V následujících týdnech strážci přírody postupně odstraní označení někdejších I. zón národního parku a provedou vyznačení současných klidových území. Způsob označení hranic klidových území v terénu bude obdobný jako u někdejších prvních zón, budou vyznačeny pomocí sloupků se zelenou tabulkou s bílým nápisem „klidové území národního parku“, v lesních porostech na hranici upozorní dva vodorovné červené pruhy na kmenech stromů.

Opatření obecné povahy včetně mapových příloh ke stažení viz níže.

Zdroj: www.npcs.cz