Rubriky
Kultura Turisti Zprávy

Oprava glorietu začne letos a potrvá dva roky

Gloriet v Růžové zahradě děčínského zámku čeká rozsáhlá oprava. Kvůli statickým poruchám je totiž již několik měsíců pro veřejnost uzavřen. Město proto intenzivně připravuje jeho opravu.

„Náklady se pohybují kolem 22 milionů korun. Proto město podalo žádost o dotaci z programu na záchranu architektonického dědictví. Práce na opravách budou trvat dva roky,“ říká Jiří Anděl, náměstek primátora.
Veřejná zakázka na zhotovitele je rozdělena na dvě části, a to na restaurování vlastního glorietu a restaurování soch. Vybrané originály soch budou po úpravě dále uloženy v Salle Tereně a na jejich původní místo v glorietu se pak osadí jejich nově zhotovené sekané kopie. Kvalifikace veřejné zakázky a hodnotící kritéria odpovídají tomu, že se jedná o zapsanou kulturní památku.

Zvláštností této veřejné zakázky také je, že bude bodově zvýhodněný ten zhotovitel, který při restaurování glorietu zajistí minimálně dvě exkurze s výkladem pro žáky základních škol. Účelem exkurzí je vzbuzení zájmu o řemeslo mezi žáky. Nabídky město přijímá do 12.2. 2020.

Kromě glorietu čekají opravy také Dlouhé jízdy. Její tři pole vykazují statické poruchy a město už na opravu požádalo o finance z Programu na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje. I u této akce nyní probíhá výběrové řízení na zhotovitele.

Zdroj: Magistrát města Děčín