Rubriky
Kultura Zprávy

Muzeum zve v únoru na autogramiádu

19. února, v 17:00, proběhne v děčínském muzeu autogramiáda Mgr. Stanislavy Musilové, autorky knihy „Žena za katrem“, jejíž celý název je „Žena za katrem: V síti trestněprávních a kriminalizačních mechanismů druhé poloviny dlouhého 19. století“.
O autorce:

Mgr. Stanislava Musilová, roz. Klečáková pochází z Kutné Hory.

Na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně studovala obor kulturně historická regionalistika, svá studia zakončila titulem Mgr. Pokračovala i v doktorském studiu, které úspěšně absolvovala a získala titul PhD.

Na univerzitě stále působí jako odborná asistentka na katedře historie FF UJEP. Převážně se zabývá 19. stoletím a kriminalitou žen. Už několik let žije v Podmoklech.

Všichni jsou na autogramiádu srdečně zváni.

Zdroj: www.idecin.cz