České Švýcarsko, 18. 12. 2019 – Sedm desítek sazenic hrušní planých, takzvaných polniček, obohatilo v uplynulých dvou týdnech louky, staré zahrady a sady či některá stromořadí převážně na území Chráněné krajinné oblasti Labské pískovce, ale také na vhodných místech v Národním parku České Švýcarsko. Hrušně pro správu národního parku vypěstovala Střední škola zahradnická a zemědělská A. E. Komerse – Děčín Libverda ze semen dodaných na podzim roku 2015. Ta správa získala ze starých místních hrušní, například v Kamenické Stráni.

Hrušně plané jsou nenáročné a otužilé stromy s dlouhou životností. Lidé se z nich budou těšit zejména na jaře díky krásným květům. Jejich plody jsou drobné a poměrně tvrdé, v budoucnu poslouží volně žijícím zvířatům jako zdroj potravy.

V příštích několika letech budou stromy muset být trvale chráněny proti okusu zvěří, proto jsou výsadby opatřeny tzv. individuálními ochranami. Na podzim příštího roku správa parku plánuje výsadbu dalších 80 mladých hrušní.


Výsadba hrušní

Plané hrušně: Letos jich krajinu Českého Švýcarska obohatilo 70, v příštím roce přibude dalších osm desítek stromů. Výsadba planých hrušní (Pyrus pyraster) byla v roce 2019 podpořena z Programu péče o krajinu. Foto: Dana Vébrová