Rubriky
Zprávy

Události MP Děčín

Cyklista řídil pod vlivem alkoholu
V pondělí ve večerních hodinách upoutal pozornost strážníků neosvětlený cyklista, který projížděl ulicí Prokopa Holého. Z tohoto důvodu se jej hlídka rozhodla zastavit a zkontrolovat. Při ověřování totožnosti řidič kola jevil známky opilosti. Toto podezření potvrdila i následná dechová zkouška na alkohol s pozitivním výsledkem 1.87 promile alkoholu v dechu. Strážníci celou věc zadokumentovali a pro podezření ze spáchání přestupu řízení vozidla bezprostředně po požití alkoholického nápoje, nebo užití jiné návykové látky, předala věc správnímu orgánu.

Kouř a zápach ze spalovaného listí zamořil okolí
V pondělí oznámil občan na linku 156 nesnesitelný štiplavý zápach, pocházející z kouře v ulici Litoměřická. Hlídka prověřila zahrady v dané lokalitě a na jedné z nich zjistila ženu, která pálila hromadu mokrého listí. Hlídka ji následně upozornila, že v důsledku jejího jednání dochází k zamořování ulic v okolí nesnesitelným, hustým kouřem, načež se žena omluvila a ohniště uhasila. Svým jednáním je však žena podezřelá z přestupkového jednání, protože zákon na Ochranu ovzduší jasně stanoví povinnosti osobám a to v otevřeném ohništi spalovat jen suché rostlinné materiály, neznečištěné chemickými látkami. Z tohoto důvodu hlídka věc zadokumentovala a předala příslušnému správnímu orgánu.

Opilec rušil vzpomínkovou akci
Donucovací prostředky museli použít strážníci při oslavě a připomínkové akci listopadových dní roku 1989, která se konala na Masarykově náměstí. Zde si účastníci stěžovali na muže, který narušoval poklidnou akci tím, že lezl do kašny a obtěžoval ostatní účastníky. Hlídka na místo dorazila právě v čase, kdy problémový muž šel od kašny směrem k podiu, na které vkročil a začal obtěžovat účinkující. Aby hlídka předešla dalšímu nepřístojnému chování, rozhodla se muže z místa odvést, načež muž reagoval nejprve pasivním a následně i aktivním odporem. Z tohoto důvodu hlídka musela muže za použití donucovacích prostředků zpacifikovat a z místa převézt na Policii české republiky a dalším úkonům.

Opilec vstupoval do silnice, skončil na záchytce
V sobotu v dopoledních hodinách strážníci zasahovali proti opilému muži, který v důsledku své vrávoravé chůze neustále vstupoval do vozovky a tím ohrožoval bezpečnost a plynulost provozu na pozemní komunikaci v ulici Tylova. Zasahující strážníci muži vysvětlili nebezpečnost jeho jednání jak pro jeho osobu, tak i pro ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích, načež muž nereagoval a před strážníky sestoupil z chodníku a rozešel se přímo do středu vozovky. Z důvodu nebezpečí srážky muže s vozidlem, byl strážníky odveden zpět na chodník. Pro své nebezpečné chování, které vzniklo v důsledku značné opilosti, byl muž převezen do nemocnice v Děčíně, kde ošetřující lékař rozhodl o umístění muže do protialkoholní a protitoxikomanické záchytné stanice v Ústí nad Labem. Strážníci celou věc zadokumentovali a pro podezření ze spáchání přestupku předali k dořešení příslušnému správnímu orgánu.

Opilý muž slovně napadal strážníky
V sobotu ve večerních hodinách v Boleticích nad Labem strážníci umravňovali muže, který před panelovým domem hlasitě pokřikoval a zpíval. Na žádost ze strany hlídky o projevení ohleduplnosti k ostatním obyvatelům sídliště a ztišení hlučného projevu muž zareagoval slovy: „Co ti je?! Chceš dostat loket ty zmrde?! Pojď, tě zbiju ty čůráku!“. Jelikož se muž nechtěl uklidnit, byl hlídkou vyzván k prokázání totožnosti. Odpovědí bylo: „Jděte do prdele, nic Vám nedám, jdu domů!“. Strážníci muži vysvětlili, že pokud nebude spolupracovat, bude převezen na Policii české republiky ke ztotožnění, a to i za použití donucovacích prostředků. Po tomto upozornění se muž zklidnil a podrobil se úkonům vedoucím k jeho ztotožnění. Celá věc byla zadokumentována a pro podezření ze spáchání přestupku byla postoupena k dořešení příslušnému správnímu orgánu.

Zdroj: MP Děčín