Rubriky
Turisti Zprávy

České Švýcarsko má dva nové druhy netopýrů

České Švýcarsko, 27. 11. 2019 – Fauna Českého Švýcarska se v letošním roce rozrostla o dva nové druhy netopýrů. Jsou jimi netopýr obrovský (Nyctalus lasiopterus) a netopýr jižní (Pipistrellus kuhlii), kteří doposud unikali pozornosti výzkumníků. Z celkových 27 druhů netopýrů žijících v České republice se tak v Českém Švýcarsku podařilo potvrdit již 24 druhů a region národního parku s unikátním kaňonem řeky Labe se tím zařadil mezi druhově nejbohatší netopýří oblasti Česka.

„Po úspěchu v letech 2016 a 2017, kdy jsme pro oblast Českého Švýcarska potvrdili výskyt tří nových druhů, netopýra alkathoe, netopýra brvitého a netopýra Saviova, jsme náš výzkum zaměřili na řeku Labe a labský kaňon, kde byla největší šance objevit netopýra obrovského a netopýra jižního,“ říká Pavel Benda, ředitel Správy Národního parku České Švýcarsko a dodává: „Potvrdit nové druhy se podařilo pomocí speciálních detektorů, zaznamenávajících ultrazvukové echolokační signály.“

Dlouhou dobu byli odborníci odkázáni na kontaktní metody výzkumu netopýrů, mezi něž patří odchyty do sítí, kontroly letních kolonií na půdách, kontroly zimovišť či náhodné nálezy zraněných či uhynulých jedinců. „Výzkum netopýrů prostřednictvím počítačové analýzy echolokačních signálů umožňuje dokladovat druhy netopýrů, s nimiž jsme se během tradičních metod výzkumu doposud nesetkali,“ říká Jakub Juda, vedoucí oddělení veřejných vztahů správy národního parku a doplňuje: „Detektory byly umístěny v blízkosti řeky Labe, na vrcholcích pískovcových skal labského kaňonu, ale i v samotném centru Děčína, neboť především netopýr jižní s oblibou vyhledává prostředí větších měst.“

Netopýr obrovský je největším netopýrem Evropy. V České republice je jeho výskyt omezen na ojedinělé nálezy, především z jižní a severní Moravy a nově také z Českého Švýcarska. Rozpětí jeho křídel dosahuje až 46 cm, čímž téměř o 10 cm převyšuje rozpětí křídel u netopýra velkého. Uvádí se, že netopýr obrovský je schopen, kromě hmyzu a bezobratlých, jimiž se živí všichni čeští netopýři, ulovit také menší druhy ptáků.

Netopýr jižní se naopak řadí mezi nejmenší druhy netopýrů evropského kontinentu. Je typickým synantropním druhem, který se vyskytuje v blízkosti lidí, především u lidských staveb, které jim nahrazují přirozené prostředí. Netopýr jižní byl zaznamenán v srpnu 2018 v Drážďanech (Sasko) a v letošním roce také u nás. České Švýcarsko se tak stalo nejsevernějším místem výskytu tohoto druhu v Česku.

Netopýři v současné době zimují, také v jeskyních v NPR Kaňon Labe

Za hojnost netopýrů oblast Českého Švýcarska vděčí zejména pestrosti zdejší krajiny. V současném zimním období netopýři vyhledávají zimoviště také ve větších skalních dutinách a suťových jeskyních v Národní přírodní památce Kaňon Labe, v případě druhů žijících v okolí lidských sídel pak například ve vhodných sklepích. Právě během hibernace jsou netopýři obzvláště citliví na rušení člověkem a jejich předčasné probuzení vede obvykle k úhynu netopýra. V zájmu přežití těchto lidem užitečných tvorů je proto nutné nevstupovat do zimovišť, případně prostor, kde netopýři zimují, okamžitě opustit.


Netopýr obrovský

Ilustrační foto: Netopýr obrovský. Foto: Jaroslav Červený

Netopýr jižní

Ilustrační foto: Netopýr jižní. Foto: Tomáš Bartonička

Zdroj: www.npcs.cz