Rubriky
Zprávy

Město obhájilo certifikát kvality ISO 9001:2015

Město Děčín se dlouhodobě snaží o zlepšování kvality své práce. Jedním z nástrojů řízení a prokazování kvality je aplikace normy ISO 9001. Dohledový audit, který prověřoval shodu systému řízení města s požadavky mezinárodní normy ISO 9001:2015 pro výkon působnosti v oblasti veřejné správy, byl úspěšně zakončen na Magistrátu města Děčín 17. září, a to bez neshod a připomínek. Audit provedla česká pobočka švýcarské společnost SGS Group Management SA jako kompetentní nezávislý certifikační orgán.

Aplikace normy ISO 9001 je jedním ze základních nástrojů řízení a prokazování kvality ve statutárním městě Děčín již od roku 2011. Vedení města tak stanovilo jasnou politiku a standard kvality vedoucí k plnění cílů s ohledem na požadavky zainteresovaných stran. Zvolilo tak účinný standard pro zvyšování jistoty kvalitního výkonu samosprávy a státní správy.

„Činnost města a jeho magistrátu je velmi různorodá a obsáhlá, naším cílem je hlavně neustálé zlepšování kvality práce. Aplikace normy ISO 9001:2015 je velkým pomocníkem, který nám umožňuje ověřovat účinnost a efektivnost systému a zahrnuje trend neustálého zlepšování. Jednoduše řečeno, snažíme se nastavit systém tam, aby občan z úřadu odcházel pokud možno spokojený,“ vysvětlil náměstek primátora Vladislav Raška. Na rozdíl od jiných úřadů neprošel auditem pouze magistrát města, ale i organizační složky města. Norma je tedy aplikována na statutární město Děčín jako celek.

Získání certifikátu je pro město velmi důležité, nicméně o kvalitě úřadu vypovídá nejen jeho získaná ocenění, ale především zpětná vazba od občanů a dalších stran. Právě jejich spokojenost při kontaktu s úřadem, potažmo úředníky je hnacím motorem pro zlepšování systému. „Najdou se sice občané, kteří pochybují o schopnostech našich zaměstnanců a obecně o nich hovoří někdy až s despektem, aniž by byli znalí věci, na druhé straně však často dostávám pochvalné e-maily od spokojených občanů za rychlost a kvalitu vyřízení jejich požadavků, za což jsem velice rád.  Nepochybuji o tom, že se statutární město Děčín ubírá správným směrem a že ve většině činností nezaostává za republikovým průměrem, naopak v mnoha směrech jej výrazně převyšuje,“ doplnil tajemník magistrátu Jaromír Zajíček.

Norma ISO 9001:2015 řeší systém managementu kvality procesním přístupem a klade důraz také na porozumění potřebám a očekáváním zainteresovaných stran a na způsoby či metody umožňující dosahování efektivních výsledků.

Zdroj: Magistrát města Děčín