Rubriky
Turisti Zprávy

Rekordní množství drobnokvětu pobřežního na labském náplavu u Dolního Žlebu

České Švýcarsko, 18. 9. 2019 – Botanici letos zaznamenali rekordní množství drobnokvětu pobřežního v Evropsky významné lokalitě Labské údolí. Na štěrkopískovém náplavu na pravém labském břehu pod přívozem v Dolním Žlebu napočítali více než 13 500 jedinců této rostliny. V České republice je drobnokvět pobřežní kriticky ohroženým druhem. Počet lokalit s výskytem tohoto druhu v minulosti výrazně poklesl zejména v důsledku regulačních úprav řek.

„Drobnokvět je závislý především na přirozených změnách proudění vody v řece. Voda musí promývat štěrkopískové náplavy tak, aby se v nich neusazovaly bahnité sedimenty. Český dolní tok Labe je v podstatě posledním místem v Česku, kde se drobnokvět vyskytuje,“ říká Petr Bauer, ředitel odboru ochrany přírody Správy Národního parku České Švýcarsko.

Početnost drobnokvětu pobřežního zjišťovali botanici za pomoci studentů České zemědělské univerzity v Praze koncem srpna tohoto roku, a to v rámci průběžného sledování stavu Evropsky významné lokality Labské údolí, kde jsou štěrkopískové náplavy jedním z hlavních předmětů ochrany přírody. Drobnokvět pobřežní přitom je významným druhem, který indikuje úroveň péče o toto celoevropsky chráněné území. Velikost populace drobnokvětu narůstá od roku 2018, což je pravděpodobně způsobeno delšími periodami s nízkými stavy vody v řece Labi, přičemž rostlina má výrazně větší prostor pro růst a rozmnožování než v předešlých letech.

K ochraně Labského údolí v rámci celoevropské soustavy Natura 2000 došlo na návrh České republiky v roce 2005. Chráněný je zde životní prostor řady druhů živočichů a rostlin, které jsou vázány na labský kaňon, který je nejmohutnějším pískovcovým kaňonem Evropy.


Drobnokvět pobřežní: V České republice se jedná se o kriticky ohroženou rostlinu, těžiště jejího výskytu leží právě v Evropsky významné lokalitě Labské údolí. Foto: Václav Sojka