České Švýcarsko, 6. 9. 2019 – Nečekaný nález učinili koncem srpna botanici na území Chráněné krajinné oblasti Labské pískovce. Při průběžné kontrole stavu Přírodní památky Hofberg u Vysoké Lípy zaznamenali exemplář mordovky nachové pravé (Phelipanche purpurea subsp. purpurea). Pro širší oblast Českého Švýcarska se jedná o zcela nový druh. Přítomnost rostliny prozradila její v době nálezu již uschlá nadzemní část.

Mordovku nalezl na výslunné mateřídouškové stráni u Vysoké Lípy botanik Petr Bauer: „Za pestrost druhů v Přírodní památce Hofberg vděčíme pravidelné péči, kterou státní ochrana přírody lokalitě věnuje. Bez pravidelné údržby formou správně načasovaných sečí by stráň postupně zarostla a řada vzácných druhů by vymizela.“

„Jedná se o novou lokalitu vzniklou buď v nedávné minulosti spontánně, nebo i o lokalitu starší, která však unikala pozornosti. U tohoto druhu se nadzemní části vyvíjejí pouze za vhodných klimatických podmínek a není výjimkou, když se je podaří na stejné lokalitě pozorovat jen jednou za mnoho let,“ říká botanik Karel Nepraš, který správnost určení nálezu potvrdil.

Mordovka nachová pravá je parazitická rostlina, která je vázána na výskyt řebříčků (Achillea) a je kriticky ohroženým teplomilnějším druhem. Dosahuje výšky mezi 15 až 60 centimetry, kvete obvykle v červnu až červenci. Nejblíže od místa nového nálezu se vyskytuje v Českém středohoří.

Přírodní památka Hofberg leží na jihozápadním svahu při okraji Vysoké Lípy u Jetřichovic. Chrání zachovalé květnaté luční společenstvo na mělkých půdách. Rozmanitost druhů je zde vedle správné péče dána skutečností, že pískovci v geologickém podloží pronikají čedičové vyvřeliny, na které je vázána bohatší vegetace.


Mordovka nachová pravá (na snímku z Českého středohoří): V Českém Švýcarsku byla zaznamenána vůbec poprvé, nejbližší obvyklé lokality se nacházejí v Českém středohoří. Foto: Karel Nepraš

Neobvyklý botanický nález: Výskyt mordovky nachové pravé u Vysoké Lípy prozradila její v době nálezu již uschlá nadzemní část. Foto: Petr Bauer