Rubriky
Zprávy

Průjezd centrem města Děčín je náročnější

Jak již před časem předesílali zástupci Magistrátu města Děčína na svých webových stránkách, průjezd Děčínem je od 13. července letošního roku z důvodu rekonstrukce vodovodu a kanalizace omezen. Rádi bychom vyzvali všechny účastníky silničního provozu ke shovívavosti a větší obezřetnosti při pohybu městem. Chodci, přecházejte na místech k tomu určených (přechody pro chodce). Vyhněte se zbrklému vstupu do vozovky. Počítejte s tím, že řidiči si nové dopravní značení teprve osvojují. Řidiči, plně se věnujte řízení a dodržujte nové dopravní značení. Vyvarujte se telefonování za jízdy a dalších činností, které snižují obezřetnost za volantem. Počítejte s možným zdržením a „bloudícími výletníky“, kteří městem pouze projíždějí…

V přiložených souborech jsou k nalezení nové cesty, které je možné využít k průjezdu městem. Případně podrobné informace můžete nalézt také na stránkách Magistrátu města Děčín zde.

K dopravnímu omezení došlo také na železničním přejezdu na Starém Městě v Děčíně, který je v době od 13.7.2019 do 22.7.2019 pro veškerou dopravu zcela uzavřen a je neprůjezdný. Bližší informace jsou k nalezení zde.

Děčín 15. července 2019
por. Bc. Petra Trypesová
Oddělení tisku a prevence Děčín