Rubriky
Zprávy

Prázdninové kontroly na děčínských silnicích

Výsledky dopravně bezpečnostních akcí
Konec školního roku a příchod letních prázdnin přinesl policistům dvě dopravně bezpečnostní opatření, prostřednictvím kterých se zaměřili na všechny účastníky silničního provozu na území Územního odboru Děčín. Kontrola užití alkoholu či jiné návykové látky řidiči či řidičkami během řízení v rámci obou opatření proběhla téměř na výbornou. Orientační dechová zkouška odhalila přítomnost alkoholu pouze u jednoho člověka. Jeho prohřešek bude dále řešen v podobě přestupkového jednání.  Během dvoudenního opatření (28.6. a 30.6.2019) policisté na silnicích zastavili a zkontrolovali 228 projíždějících motorových vozidel. Pro 71 z nich se kontrola dále nesla v podobě dopravního přestupku, za které odešlo v 68 případech do statní kasy celkem 34.900,- Kč. Tři prohřešky policisté oznámili a předali k dalšímu projednání příslušnému správnímu úřadu. Dvě desítky řidičů se potýkalo s následky nepřiměřené rychlosti. Osmnáct z nich si odnášelo za překročení stanovené rychlosti uložení blokové pokuty. Společně odevzdají 12.500,- Kč. Dvojice dalších se v nadcházejícím čase setká se zástupci správního úřadu, kam jejich přešlap poputuje dále. Sedm lidí doplatilo na nepoužití bezpečnostních pásů, dalších pět nepoužilo zákonem stanovený zádržný systém. Jednadvacet aut se nacházelo ve špatném technickém stavu. Tři řidiči nepředložili doklad o pojištění odpovědnosti.

Do další dopravně bezpečnostní akce se děčínští policisté zapojili také 4. a  5.července 2019. Téměř šest desítek policistů v průběhu dvou dnů zkontrolovalo 357 motorových vozidel. Pro 58 z nich kontrola vyústila v dopravní přestupek, za který 52 řidičů odevzdalo policistům celkem 22.100,- Kč. Šest řidičů se svými prohřešky byli oznámeni správnímu úřadu k dalšímu projednání. Na nepřiměřenou rychlost doplatilo 13 lidí za volantem. Dva byli oznámení příslušnému správnímu úřadu. Zbývajících jedenáct získalo za své „povyražení“ blokovou pokutu. Společně odevzdají státu devět tisíc českých korun. Sedm lidi se zdrželo užití bezpečnostního pásu, a tak se posléze potýkalo s následky v podobě uložení blokové pokuty. Do státního rozpočtu odejde 1.400,- Kč. Ve špatném technickém stavu se v době kontrol nacházelo 24 motorových vozidel. Dva řidiči nepředložili řidičský průkaz a dva lidé nepředložili doklad o pojištění odpovědnosti. Alkoholem ani jinou návykovou látkou tentokrát nebyl ovlivněn nikdo z kontrolovaných.

Děčín 9. července 2019
por. Bc. Petra Trypesová
Oddělení tisku a prevence Děčín