Rubriky
Dětem Zprávy

Konec školního roku v Nativity

Žáci deváté třídy oslavili konec školního roku v Kalábrii na jihu Itálie. Během zájezdu navštívili sopku Stromboli, kráter Vulcano, malá Italská městečka a mnoho dalších míst. Poznávací pobyt si nejen užívali, ale snažili se být i prospěšní tím, že uklidili část pláže od plastového odpadu.

Zahraniční zájezdy na konci školního roku se v Nativity realizují již mnoho let a slouží nejen k poznávání cizích zemí, ale i ke stmelování, prohlubování přátelských vztahů a zážitkům.  Tento zájezd mohli žáci absolvovat díky sponzoringu pana Ing. Miloše Hrdého, firmy VEMEX Energie a.s., Metal Oka s.r.o., Inpeko s.r.o. a dalším sponzorům, kterým tímto děkujeme.

V závěru školního roku jsme také slavili úspěch žáka deváté třídy Jana Kubelky, který získal 5. místo v celostátním kole soutěže Zlatá včela. Jan Kubelka je vášnivý včelař, který se tímto koníčkem zabývá již řadu let a ve školním klubu navštěvuje včelařský kroužek vedený Alenkou Příhodovou. Gratulujeme.

Vedení KZŠ Nativity