Rubriky
Zprávy

Město připravuje 4. komunitní plán sociálních služeb města Děčín, podělte se s námi o své názory a vyplňte dotazník

Řekněte nám své potřeby a postřehy na to, co vám ve městě chybí, co by se dalo zlepšit v péči o seniory, děti, rodiny a vás samotné. Vaše názory nám pomohou rozhodnout, jak zkvalitnit poskytované služby. Vyplněný dotazník je možné odevzdat do 30.6.2019 na recepce Magistrátu města Děčín na Mírovém náměstí v Děčíně IV nebo v ul. 28. října v Děčíně I. Najdete jej v příloze tohoto článku, ve Zpravodaji 11/2019, který vychází 31.5. 2019, vyplnit se dá i elektronicky.

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví děčínského magistrátu připravil krátký dotazník, jehož cílem je zjistit názory obyvatel Děčína na život ve městě. Získané podněty pomohou při zpracovávání nového 4. komunitního plánu sociálních služeb města Děčín na roky 2020-2023. Komunitní plánování sociálních služeb je proces, kdy jsou mapovány potřeby obyvatel a problémy v sociální oblasti v daném území. Aktivně se do něj zapojují poskytovatelé sociálních služeb, jejich uživatelé, politická reprezentace města, ale i veřejnost.
V současné době probíhá i dotazníkové šetření u samotných uživatelů sociálních služeb, a to za pomoci jednotlivých organizací, poskytovatelů sociálních služeb. Po zapracování veškerých dat vznikne návrh nového komunitního plánu sociálních služeb, který bude předložen veřejnosti k připomínkování.

Elektronicky můžete vyplnit dotazník zde: https://1url.cz/@decin

Dostupné přílohy:

Zdroj: Magistrát města Děčín