Rubriky
Kultura Turisti Zprávy

Gloriet v Růžové zahradě se dočká opravy

Návštěvníci Růžové zahrady v Děčíně musí počítat se zásadním omezením. Kvůli havarijnímu stavu byl z bezpečnostních důvodu uzavřen Gloriet. Město nyní připravuje jeho opravu.

V interiéru jsou odstraněny omítky, kamenná podlaha vykazuje četné poruchy a ve významné míře zcela chybí. Do prostoru masivně zatéká vlivem dožilých izolačních vrstev v terasách horních pater. Havarijní stav se týká i kamenosochařských a sochařských prvků. Odvodnění teras je nefunkční. Vrcholový vyhlídkový pavilon je proto již dlouhodobě po statické stránce monitorován. V posledních několika měsících bylo zjištěno, že se stav celé konstrukce velmi rychle zhoršuje. Město se proto rozhodlo pavilon uzavřít nejen z bezpečnostních důvodů, ale také proto, aby nedocházelo k dalšímu poškození. Než dojde ke kompletnímu restaurování celého Glorietu, bude vyhlídkový pavilon podepřen provizorní dřevěnou konstrukcí.

V současné době se zpracovává revize projektu „Restaurování glorietu v Růžové zahradě“, který byl vypracován již v roce 2004. Předpokládané náklady na obnovu Glorietu jsou ve výši 16,6 milionů korun. Odhadované náklady restaurátorských prací na sochařské výzdobě jsou 4,2 milionů korun. Zpracovává se také projektová dokumentace „Obnova Dlouhé jízdy“, která bezprostředně navazuje na objekt glorietu.

V 70. letech 17. století založil hrabě Maxmilián Thun na severní části skalní terasy podle italských vzorů mimořádně vytříbenou zahradní kompozici, obohacenou významnými stavbami a sochařskou výzdobou. Vznosný, dvoupatrový gloriet s monumentálními schodišti, vrcholovou nástavbou, byl dokomponován balustrády a náročnou sochařskou výbavou. Do nitra glorietu je zaústěna krytá chodba, která umožňuje přímé propojení zahrady s kostelem Povýšení sv. Kříže.

Gloriet vcelku s Růžovou zahradou patří mezi vynikající památkové soubory. Svojí pozoruhodnou a unikátní koncepcí a celkovou výtvarnou úrovní se řadí mezi vrcholné představitele raně barokní tvorby u nás. Vlastní objekt glorietu je neopominutelnou součástí historického jádra města Děčína a památkou prvořadého významu s nevyčíslitelnou hodnotou.

Zdroj: Magistrát města Děčín