Rubriky
Turisti Zprávy

Návrh klidových území je dostupný na internetu

České Švýcarsko, 8. 2. 2019 – Správa Národního parku České Švýcarsko zveřejnila na svých internetových stránkách návrh vymezení nových klidových území. Podle předloni přijaté novely zákona o ochraně přírody a krajiny jsou klidová území národního parku území s omezeným pohybem osob z důvodu umožnění nerušeného vývoje ekosystémů nebo jejich zranitelných složek. Právě proto v nich je pohyb omezen pouze na vyhrazené trasy. Návštěvnická omezení v klidových územích se tedy budou podobat režimu dřívějších prvních zón národních parků.

V současné době hranice klidových území národního parku kvůli přechodnému ustanovení v zákoně kopírují hranice dřívějších prvních zón. Zákon však předpokládá jejich nové vymezení, a to včetně vypořádání připomínek ze strany obcí, na jejichž katastrech národní park leží, ale také připomínek veřejnosti. Připomínky k návrhu zveřejněném na stránkách www.npcs.cz/klidova_uzemi může veřejnost správě parku zasílat elektronicky do 22. března 2019.

Připomínkovaný návrh Správa Národního parku České Švýcarsko představí v rámci seminářů pro veřejnost ve čtvrtek, 28. března 2019 v Krásné Lípě a v sobotu, 30. března 2019 v Jetřichovicích. Výsledný návrh po vypořádání připomínek bude v dubnu předmětem projednání na Radě národního parku, poté Ministerstvo životního prostředí zahájí projednávání opatření obecné povahy, kterým budou klidová území vyhlášena.

Kvůli přechodnému opatření v zákoně je v současné době v režimu klidového území zhruba 21 % území národního parku. Současný návrh předpokládá zmenšení rozlohy klidových území na zhruba 15,5 %, a to především díky úpravě hranic tak, aby nová klidová území tvořila kompaktní celky.

Klidová území budou návštěvníkům přístupná prostřednictvím značených turistických cest tak, jako doposud byly přístupné také první zóny národního parku, návrh v žádném případě nepočítá s redukcí stávající sítě značených turistických tras.

Zdroj: www.npcs.cz