Rubriky
Zprávy

Město prodává dům včetně pozemku v Děčíně XI na Labském nábřeží za sníženou předkládací cenu

Město nabízí k prodeji pozemek st.p.č. 322 o výměře 379 m2, jehož součástí je stavba čp. 66, Labské nábřeží, Děčín XI – Horní Žleb z původní předkládací ceny ve výši 1.420.000,00 Kč na sníženou předkládací cenu ve výši 1.187.669,00 Kč + ostatní náklady spojené s převodem.

Zastupitelstvo města na svém zasedání dne 13.12.2018 schválilo snížení předkládací ceny pro opětovné zveřejnění prodat pozemek st.p.č. 322 o výměře 379 m2, jehož součástí je stavba čp. 66, Labské nábřeží, Děčín XI – Horní Žleb, se všemi součástmi a příslušenstvím z původní předkládací ceny ve výši 1.420.000,00 Kč na sníženou předkládací cenu ve výši 1.187.669,00 Kč + ostatní náklady spojené s převodem, s tím, že v případě nezájmu o prodej nemovitostí bude předkládací cena snižována dle „Zásad“.

Záměr města prodat výše uvedené nemovitosti byl projednán na zasedání zastupitelstva města dne 21.09.2017. Fyzickou prohlídku nabízených nemovitostí lze domluvit s referentem OMH na tel. č. 412 593 222. Bližší informace lze získat na odboru místního hospodářství – odd. nakládání s majetkem města.

Připomínky a námitky lze uplatnit na odboru místního hospodářství – odd. nakládání s majetkem města, prostřednictvím podatelny, v termínu do 07. 03. 2019.

Zdroj: Magistrát města Děčín