Rubriky
Politika Zprávy

Občané mohou připomínkovat návrh rozpočtu města na rok 2019

Rozpočet statutárního města Děčín na rok 2019 projedná zastupitelstvo města 13. prosince 2018. Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit písemně u odboru ekonomického nejpozději do 12. prosince 2018, případně ústně na zasedání zastupitelstva.

Úplné znění návrhu rozpočtu je k dispozici na odboru ekonomickém nebo na webu města

http://mmdecin.cz/dokumenty/cat_view/4-hospodareni-rozpocty-mesta/536-2019

Zdroj: Magistrát města Děčín