Rubriky
Zprávy

Cesta do světa, Slunečnice, z.s. našla správnou cestu

Pobočka děčínské Slunečnice, Cesta do světa, úspěšně ukončila dvouletý projekt  „Jdeme správně?“ financovaný Evropským sociálním fondem. „V úterý 30.října jsme dokončili a odeslali závěrečnou zprávu, čímž ale projekt nekončí, protože jeho výstupy byly tak přínosné, že s nimi budeme pracovat i v dalších měsících“, vysvětluje ředitelka Slunečnice, z.s. Šárka Zimová Dostálová. „Od října 2016 do září 2018 se projekt snažil zlepšit kvalitu sociálních služeb poskytovaných ve Slunečnici lidem s mentálním postižením. Zaměřený tedy nebyl přímo na klienty našich sociálních služeb, ale na jejich rodiče a pracovníky Cesty do světa Slunečnice.“

V průběhu uplynulých dvou let tak proběhla řada vzdělávacích a podpůrných aktivit pro pracovníky Cesty do světa i rodiče klientů. Celkem se do projektu zapojilo 39 osob, uskutečnilo se 18 kurzů, proběhlo 84 hodin supervize, 5 stáží pracovníků Slunečnice v jiných organizacích, poskytujících sociální služby, v celkovém rozsahu 130 hodin, poskytnuto bylo 3,25 hodin právního poradenství a 119 hodin odborného poradenství psychologického či poradenství k odborným tématům sociální práce a života lidí s postižením.

Proběhla také rozsáhlá evaluační analýza služeb, doplněná cvičnými inspekcemi, které pomohly Cestě do světa upravit a nastavit metodiky práce s postiženými lidmi, připravit rozšíření stávající ambulantní služby Sociální rehabilitace o terénní formu a vznik nové služby Chráněné bydlení, kterou Cesta do světa Slunečnice plánuje zřídit v průběhu budoucích 2 let.

„Bez podpory projektu bychom si tak rozsáhlý projekt, zaměřený na zlepšení kvality sociálních služeb, nemohli z vlastních zdrojů vůbec dovolit, a nemohli bychom jeho aktivity zdarma poskytnout ani rodičům našich klientů, což považujeme, pro úspěšné zahrnutí plánovaných změn a dlouhodobou péči o naše klienty i jejich rodiny, za stěžejní“, uzavírá význam projektu Zimová Dostálová.

-slun-