České Švýcarsko, 2. 8. 2018 – Z Brtnického potoka v Národním parku České Švýcarsko mizí následkem sucha voda. Potok ke svému soutoku s Křinicí nedoteče a voda se z koryta definitivně ztrácí zhruba jeden kilometr před Brtnickým mostem. Hranice suchého koryta se navíc každý den posouvá směrem proti proudu, k osadě Kopec. Současně ve vysychajícím korytě hyne množství vodních organizmů, a to buď následkem uvíznutí na suchu nebo udušením v jednotlivých tůňkách, kde voda již není dostatečně prokysličována.

Platí zákaz odběru povrchových vod

Kvůli snížení vodnosti toků vyhlásil Městský úřad Rumburk již 30. července 2018 zákaz odběru povrchových vod, a to jak pro Brtnický potok, tak i další toky včetně Křinice, kde je stav vody také velmi nízký. Lidé z potoků nesmějí až do odvolání odebírat vodu například na zalévání trávníků, hřišť, na napouštění nádrží a bazénů. Plné znění rozhodnutí najdete ZDE.


Vodní živočichové hynou v důsledku sucha: Lidé bydlící před národním parkem jim mohou alespoň trochu zvýšit šanci na přežití dodržováním zákazu odběru povrchových vod. Foto: Václav Sojka