Rubriky
Zprávy

ŘSD bude podkládat nový povrch na kruhovém objezdu na Masarykově náměstí

Ředitelství silnic a dálnic bude vyměňovat asfaltové vrstvy za úplné uzavírky kruhového objezdu na Masarykově náměstí a části ulice Pohraniční v době od 26. do 31. 7. Omezení se týká komplet celé dopravy, tedy i městských a meziměstských autobusů. Práce budou prováděny ve dvou etapách, kdy bude uzavřena vždy polovina kruhového objezdu. Objízdné trasy povedou ulicemi Sládkova, Čsl. armády a 28. října.

Linky a spoje ze zastávky Myslbekova směr Hlavní nádraží budou vedeny v úseku mezi zastávkou Myslbekova – Masarykovo nám. po objízdné trase přes ul. Maroldova – ul. Sládkova – Čsl. armády – ul. 28. října přes okružní křižovatku na Masarykovo nám.

Linky a spoje ze zastávky Hlavní nádraží směr Myslbekova budou vedeny po objízdné trase přes Nový most a zastávky Tyršův most, Tyršova, Masarykovo nám. a Myslbekova nebudou po dobu výměny asfaltového povrhu na kruhovém objezdu obsluhovány. Všechny obsluhující linky budou provozovány z Hlavní nádraží do zastávky Zámecký rybník a dále do konečných zastávek.

Od 26. 7. 2018 do 31. 7. 2018 je na linkách MAD Děčín č. 201, 202, 204, 207, 208, 209, 212, 214, 229, 232, 233 a 237 zavedená z důvodu odklonu výluka.

Zastávky:
– Tyršův most nebude po dobu omezení obsluhována.
– Tyršova směr Myslbekova nebude po dobu omezení obsluhována.
– Masarykovo nám. směr Myslbekova nebude po dobu omezení obsluhována.
– Myslbekova směr Nemocnice, Staré Město, Březiny, Pod Nemocnicí, Velká Veleň, Nebočady a Folknáře bude po dobu omezení přemístěna do zastávky Zámecký rybník ve směru konečných zastávek.
– Zastávka 28. října nebude obsluhována linkou č. 204 do Březin z důvodu tohoto omezení.

Zdroj: Magistrát města Děčín