Rubriky
Zprávy

Začalo blokové čištění města

Jarní čištění ulic patří ke každoročním jarním pracím spojeným s údržbou města. Po zimním období je potřeba z komunikací odstranit posypový materiál. Blokové čištění potrvá tři měsíce. Odstranění posypových materiálů stojí město zhruba 500 tisíc korun.

Takzvané blokové čištění se provádí každoročně a předchází mu umisťování přenosného dopravního značení zákaz stání s datem čištění. Dopravní značení v jednotlivých ulicích je osazováno vždy sedm dní předem. Na dodržování zákazu stání závisí kvalita čištění. Současně s blokovým čištěním se provádí také čištění uličních vpustí. Na pravidelný úklid města budou opět dohlížet strážníci děčínské městské policie. Případné nerespektování dopravního značení budou strážníci řešit podle zákona. „Věříme, že řidiči budou ohleduplní a umožní bezproblémový úklid města. Nerespektování dopravního značení budou strážníci samozřejmě řešit podle platné legislativy, která umožňuje uložení až dvoutisícové pokuty. Vždy se ale snažíme vyčerpat všechny prostředky, jak zajistit bezproblémové umytí komunikace. Pokud se nám nepodaří řidiče kontaktovat, přicházejí na řadu pokuty,“ vysvětlil ředitel děčínské městské policie Marcel Horák. Společně s blokovým čištěním města souběžně probíhá také letní údržba městských komunikací, chodníků a veřejných prostranství, na kterém se podílejí Technické služby Děčín a zaměstnanci Střediska městských služeb. Termíny blokových čištění mohou občané nalézt na internetových stránkách města a ve Zpravodaji. Úklid komunikací, které nejsou v majetku města, provádí buď Ředitelství silnic a dálnic Chomutov nebo Správa a údržba silnic provoz Děčín.

Dostupné přílohy:

Zdroj: Magistrát města Děčín