Rubriky
Sport Turisti

Staré cyklostojany nahradily nové

Město postupně vyměňuje staré cyklostojany. Nahrazuje je novými ocelovými, které lépe vyhovují odkládání kol. Cyklisté navíc nově najdou stojany také u obou budov magistrátu.

S instalací cyklostojanů začala radnice v roce 2016 také u základních a mateřských škol a školních jídelen. Stojany pro kola tak mohou využívat děti i rodiče například v Základní škole Míru, Na Pěšině nebo Školní. Stojany jsou také před mateřskou školou Pohraniční. Odložit kolo je možné i před školní jídelnou Sládkova. Letos přibyly stojany do ulice Kaštanová a na Mírové náměstí před budovu magistrátu. Vyměněny byly stojany na Masarykově náměstí. Ty totiž nevyhovovaly současným požadavkům cyklistů. Cyklostojanů je nepřeberné množství druhů, ale ne každý je vhodný k odložení každého typu kol od silničního po horská. „Na Masarykově náměstí jsme nahradili nevhodné cyklostojany novými ocelovými. Ty staré totiž poškozovaly některé typy kol. Díky usazení zadního kola ve stojanu docházelo k poškozování přehazovačky nebo mechanismu kotoučových brzd tím, že se jich stojan dotýkal,“ řekl Jiří Anděl, náměstek primátorky.

Nové stojany jsou pevně zakotveny do povrchu, aby byla zajištěna maximální bezpečnost proti jejich odcizení. „Opření rámu kola o stojan umožňuje kvalitnější uzamčení obemknutím lanovým nebo trubkovým zámkem. Navíc k těmto stojanům lze zaparkovat jakékoliv kolo i s cestovními brašnami,“ doplnil Jiří Anděl. Stejné cyklostojany naleznou cyklisté také na Tyršově náměstí v prostoru před obchodem Billa. Rozšiřování míst s cyklostojany bude pokračovat ještě na Mírovém a Husově náměstí. „Rádi bychom také instalovali cykloboxy. Ty slouží převážně dálkovým cyklistům, kteří navštěvují naše město. O jejich umístění uvažujeme v blízkosti Labské stezky u Turistického informačního centra pod městskou knihovnou,“ dodal náměstek primátorky.

Zdroj: Magistrát města Děčín