Rubriky
Zprávy

Dopravní omezení v ulicích levé strany Děčína

S přicházejícím jarem se ve městě rozbíhají stavební práce. Nejvíce omezení dopravy čekají Podmokly, kde bude probíhat revitalizace. Další stavby pak začnou na Letné, tam společnost innogy zahájí rekonstrukci plyn a následovat bude rekonstrukce vodovodu a kanalizace společnosti SVS a. s.

Revitalizace Podmokel začíná na ulici Prokopa Holého, a to v levé části ze směru od ulice Čsl. mládeže k ulici Ruská. Na řidiče tak čekají změny nejen v možnosti průjezdu jednotlivými ulicemi, ale také v parkování. Ulicí Tržní bude jezdit autobus ze směru od Bynova. Autobusovou zastávku z ulice Prokopa Holého najdete nyní na rohu ulic Tržní x Ruská. K dalšímu omezení řidičů dochází z důvodu rekonstrukce plynu a následně vodovodu a kanalizace v Raisově ulici, kde bude prováděna výměna plynového potrubí a stavba opěrné zdi. V dubnu pak začnou pracovat plynaři v Divišově ulici. Navazovat budou práce na rekonstrukci vodovodu a kanalizace. „Vzhledem k tomu, že ulice Divišova bude neprůjezdná a centrum přijde o nemalé množství parkovacích míst, došlo k zjednosměrnění ulice Jungmannova, a to ze směru od Mírového náměstí,“ řekla Marie Blažková, primátorka města. Díky této úpravě tak vzniklo šikmé stání a tím došlo k navýšení počtu parkovacích míst. „Lidé, kteří si pořídili parkovací karty do ulice Divišova, mohou karty vrátit nebo je mohou využít pro parkovaní v bezprostředním okolí ulice,“ vysvětlila Marie Blažková.

Na Letné pak společnost innogy zahájila rekonstrukci plynu v ulicích:

– v ul. Jiráskova (od J. z Poděbrad po ul. Na Stráni)
– v ul. Budapešťská (od J. z Poděbrad po ul. Thunská)
– v ul. Jánská (od Jiráskova po ul. Budapešťská)
– v ul. Thunská (od Jiráskova po ul. Klostermannova)
– v ul. Štursova (od Jiráskova po ul. Budapešťská)
– v ul. Klostermannova (od Thunská po ul. Na Stráni)

Následně po rekonstrukci plynu bude pokračovat společností SVS a.s. rekonstrukcí vodovodu a kanalizace:

– v ul. Budapešťská (od J. z. Poděbrad po ul. Na Stráni)
– ul. Fibichova (od Budapešťská po ul. Klostermannova)
– ul. Jánská (od U Kaple po ul. Budapešťská)

Některé práce budou probíhat v součinnosti, některé samostatně. Zahájení a průběh prací velmi záleží na klimatických podmínkách.

Zdroj: Magistrát města Děčín