Rubriky
Zprávy

Lávka u východního nádraží se bude rekonstruovat

Až do konce letošního roku budou probíhat práce na stavbě nové lávky přes východní nádraží. Lávka pro pěší, která vede přes kolejiště je jedinou spojnicí umožňující bezpečný přechod pěších a cyklistů z Kamenické ulice do ulice 17. listopadu.

Město lávku opravuje za pomoci dotace. Tu získalo z dotačního titulu Bezpečnost dopravy Státního fondu dopravní infrastruktury. K samotnému uzavření by mělo dojít již 9. února. Spuštění prací je totiž závislé na klimatických podmínkách. Přestože se stavba skládá ze tří částí, musí být díky dosloužilé konstrukci a celkovému havarijnímu stavu, komplexně opravena. Zachování lávky je v souladu se Strategickým plánem rozvoje města Děčín 2014 – 2020. „Lávka je hojně využívána jak chodci, tak cyklisty. O jejím zachování nebylo nejmenších pochyb a je jasné, že její uzavření, byť na dobu rekonstrukce, zasáhne do přesunu mnoha děčínských občanů za prací či do školy. Její stav však byl již neudržitelný. Odklad opravy by znamenal její uzavření a snesení, protože by ohrožovala bezpečný průjezd vlaků,“ řekla Marie Blažková, primátorka města. Celkové náklady jsou vyčísleny na více jak 42 miliónů korun. Dotace se pohybuje ve výši 31,4 mil. Kč. Radnice ze svého rozpočtu zaplatí 11,2 mil. Kč.

 

Zdroj: Magistrát města Děčín