Rubriky
Zprávy

Práce na revitalizaci Podmokel začnou na jaře

Dlouho plánovaná revitalizace Podmokel se blíží, přípravné práce vrcholí. Pokud nedojde k nepředvídaným komplikacím, počítá radnice se zahájením I. etapy, která se týká ulice Prokopa Holého a Husova náměstí 1. března. Obnovu historické části Podmokel chce radnice kompletně financovat ze svého rozpočtu.

Nové centrum Děčína IV se připravuje již od roku 2012, kdy město vypsalo soutěž na Ideové architektonické řešení obnovy historického centra Podmokel. Studie se týkala území vymezeného ulicemi Teplická, Pivovarská, Podmokelská a Čs. mládeže a řešila komplexně celou problematiku této lokality. S návrhy se občané mohli seznámit na výstavě v bývalých prostorách městské knihovny.

Vítězný návrh byl potom představen například ve foyer městského divadla. „Poměrně složitý a časově velmi náročný proces od studie k vlastní realizaci pomalu vrcholí. Na jaře zahájíme stavební práce na první etapě revitalizace,“ řekla Marie Blažková, primátorka města. Náročnost přípravy nespočívala totiž pouze v projektové dokumentaci, ale také například ve zmapování veškerých inženýrských sítích a vyjednání jejich přeložek. Velmi složitá je také koordinace veškerých prací a další přípravné práce. „Podmokly si revitalizaci určitě zaslouží, je ale nutné stavbu dobře připravit, protože na nějakou dobu výrazně zasáhne do běžných životů místních obyvatel i podnikatelů,“ doplnila primátorka města.

O harmonogramu prací a dopravních omezeních bude průběžně informováno na Facebooku a webových stránkách města a ve Zpravodaji.

Zdroj: Magistrát města Děčín