Rubriky
Kultura Zprávy

Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností pro rok 2018

Ministerstvo kultury ČR vyhlásilo dotační program – Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností pro rok 2018. Obci s rozšířenou působností Děčín byly přiděleny finanční prostředky v celkové výši 1.600.000,- Kč. Žádost lze podat pouze na příslušném  formuláři pro rok 2018,  a to u Magistrátu města Děčín nejpozději 28.2.2017.

Kontaktní osobou na Magistrátu města Děčín je Irena Klepalová – 412 591 218, irena.klepalova@mmdecin.cz
Oproti loňskému roku došlo k několika zásadním změnám. Program je pouze jednokolový. Spoluúčast vlastníka se zvyšuje na 20% uznatelných nákladů.
O podporu z tohoto programu nelze žádat pro objekty kulturních památek, které leží na území vesnické památkové zóny – Merboltice, Vysoká Lípa, Kamenická Stráň nebo na území městské památkové zóny – Česká Kamenice, Benešov nad Ploučnicí.

Více informací k podmínkám programu je zveřejněno na stánkách Ministerstva kultury ČR –www.mkcr.cz – struktura – kulturní dědictví – památkové péče – dotační programy – Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností.

Zdroj: Magistrát města Děčín